Aanpassing QSL post

Even een huishoudelijke mededeling met betrekking tot de QSL-post die op de afdelingsavonden aan onze QSL-manager meegegeven kan worden. De informatie hierover op deze website, is op een aantal punten aangepast.

Met name de manier waarop de QSL-post voor de USA moet zijn geadresseerd, is veranderd.

Aan de afdelingsleden die van de QSL service gebruik maken, dan ook de vraag om hier kennis van te nemen.

Informatie over het aanbieden van de QSL-post vind je HIER