Menu navigatie aangepast op afdelings-websites

Medio juni 2018 is de Menu navigatie voor de afdelings-websites iets aangepast.
Het is  daarmee gelijkgetrokken zoals het navigeren op de hoofd veron.nl website gaat.

> Lees hoe het navigeren nu werkt

Herordening pagina’s

Het aantal pagina’s op onze website neemt de laatste tijd lekker toe. Dat vergt zo af en toe een herordening.

De website beheerders van A11 gaan de komende tijd wat experimenteren om, met deze nieuwe mogelijkheden, de navigatie overzichtelijker en toegankelijker in te richten.

Vooralsnog experimenteren we met het menu Techniek. Je ziet daar bij sommige items sub-menu’s verschijnen.
Het lijkt handig de uitklap-menu’s visueel te kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld met een groter-dan teken “> ZODigitaal”.