Verzoek van de QSL-manager

Een vriendelijk verzoek van onze QSL-manager om bij uitgifte van een call of het wijzigen van uw call dit ook door te geven aan het QSL-bureau. Het melden bij de Veron houdt niet automatisch in dat dit door de Veron ook aan het QSL-bureau wordt gemeld.

U dient hier zelf voor te zorgen.

Het correspondentieadres is:

Dutch QSL Bureau
Postbus 330
6800 AH Arnhem

Telefoon
026-4426760 (tijdens kantooruren)

 

World Radio Day – 13th February 2019

De radio is al meer dan 100 jaar oud, maar nog steeds de meest populaire manier om informatie over te dragen. Als je WiFi ook als een radio verbinding wilt zien, dan is voorgaande bewering al helemaal waar. Wij als radiozendamateurs zien het begrip radio misschien soms wat te eng…

De Wereld Radio dag is uitgeroepen door de United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).

Lees meer hierover (in het Engels):

World Radio Day 2019 and Media Politics

Strafvordering etherpiraterij per 1-1-2019 aangepast

De afgelopen jaren is er het een en ander veranderd aan de wetgeving op het gebied van het gebruik en bezit van zendapparatuur.
Veel regels gelden zowel voor mensen zonder vergunning, als voor mensen met een zendmachtiging. In het laatste geval voor die
apparatuur waarvoor zij geen vergunning hebben.

Nieuwe Richtlijnen voor strafvordering Telecommunicatiewet per 2019

Per 1 januari 2019 is de nieuwe Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet van kracht. Deze richtlijn heeft betrekking op de nieuwe Telecommunicatiewet.
Hierin is het bezit strafbaar gesteld, evenals onrechtmatig gebruik. De term bezit en gebruik wordt uitgelegd als:

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben, of het gebruik van radioapparaten is slechts toegestaan indien voor het gebruik ervan aan de houder van die radioapparaten op grond van hoofdstuk 3 een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte is verleend

Importeurs en distributeurs

Ook voor (particuliere) ondernemers geldt de richtlijn voor het in de handel brengen van uitrusting en radioapparaten die niet voldoen aan de eisen. Zij dienen zich ervan te vergewissen dat de apparaten voldoen aan de voorschriften.

Verbeurdverklaring en straffen

Naast de verbeurdverklaring van de apparatuur varieert de straf van 80 uur taakstraf, geldboetes vanaf €500 en onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 tot 14 weken (dit geldt voor particulieren en particuliere ondernemers). Voor bedrijven gelden hogere straffen.

VERON.nl

Ook op veron.nl is over dit onderwerp een artikel geschreven:

Strafvordering voor etherpiraterij per 1-1-2019 aangepast

 

Afhalen QSL-Kaarten

Zo langzamerhand begint de kist met QSL-kaarten weer vol te lopen met kaarten die niet worden afgehaald.

Tot eind 2017 heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kaarten, die niet werden afgehaald, toch bij de betreffende OM’s te krijgen via ons afdelingsblad het Z-oo-Dtje. Dit voor zover dit blad door afdelingsleden werd bezorgd.

Helaas bestaat dit afdelingsblad niet meer en kan ik er geen gebruik meer van maken. Ik val nu terug op het regelement van het DQB ( Dutch QSL Bureau ) dat aangeeft om regelmatig de kaarten bij de QSL-manager op te halen. Dit kan op de reguliere afdelingsbijeenkomsten van de afdeling op de eerste vrijdag van de maand.

Kaarten die langer dan één jaar bij de QSL-manager in de bak zitten, dus niet afgehaald worden, worden teruggestuurd naar het DQB in Arnhem met de vermelding “geen interesse”. Dit is natuurlijk extra werk voor zowel de QSL-manager als voor de medewerkers van het DQB. Het brengt ook extra kosten met zich mee en is ook niet fraai voor het station dat de moeite heeft genomen om een kaart te sturen.

Om je te behoeden dat dit gaat gebeuren verzoek ik betreffende OM`s om hun kaarten op te halen.

De kaarten blijven nog tot 10 december 2018 bij mij, daarna gaan ze retour. Je kunt de kaarten natuurlijk ook door een collega OM laten meenemen.

Hieronder een lijstje met Calls van de OM`s:

PA2GB, PA2GDR, PA2LB
PD0LYX, PD1RS, PD2BHP
PE1PQS, PG9DX

De aantallen kaarten variëren van enkele stuks tot een flinke stapel.

RQM R-11, Jan Wieringa, PA0JBW

Russia Football 2018 Amateur radio activity

Net in de PI4ZOD woensdagavondronde kwam het WK voetbal ter sprake. Willem – PDØEBS had al een paar special calls gewerkt.

Willem vertelde dat deze calls vaak beginnen met R18 of RC18.

Wil je meer weten over de amateur activiteiten rond het WK, dan is er een speciale website met meer informatie daarover.

Amateur radio activity days dedicated to Football (Soccer) World Cup
(1 June – 15 July 2018)

 

Intruder PI2NOS loopt tegen de lamp

Inspecteurs van Agentschap Telecom zijn vorige week opgetreden tegen een jonge man die zonder vergunning uitzendingen heeft gedaan op PI2NOS.

Tijdens het onderzoek werden diverse zenders aangetroffen die hij niet mocht hebben. Deze hebben de inspecteurs in beslag genomen en zij zullen daar een proces-verbaal van opmaken.

> lees het hele artikel op VERON.nl

A11 website tips

A11.veron.nl is een z.g. subdomein van veron.nl. Getracht wordt de website-uitingen van de VERON er zo herkenbaar mogelijk uit te laten zien. Dit wordt voor de afdelings-websites bepaald door de VERON ICT-Commissie (VIC). Handig om te weten Om je te helpen bij het optimaal gebruik van onze website vind je hiernaast wat tips… … en […]

Breedband FM en muziek in de 70-cm amateurband

Agentschap Telecom krijgt berichten en heeft ook zelf waargenomen dat in de 70-centimeter amateurband, voornamelijk rond 438 MHz, steeds vaker breedband FM uitzendingen plaatsvinden, waarbij ook muziek wordt uitgezonden. Deze uitzendingen hebben een hoog omroepkarakter en hebben wat weg van uitzendingen in de FM-omroepband.

> Lees het hele artikel op veron.nl

Lees meer