Repeater PI3ZOD tijdelijk uit de lucht

Vanwege een technisch mankement is de repeater PI3ZOD voorlopig tijdelijk uit de lucht. Berend werkt er aan om de boel zo snel mogelijk hersteld te hebben en weer in de lucht te brengen. We houden je op de hoogte!

Update: Berend heeft de boel snel weer gefixt. PI3ZOD is weer online!!

Vacature PR commissie

Vanuit het hoofdbestuur bereikt ons het verzoek om de aandacht te vestigen op de vacature die er binnen de Veron is bij de PR commissie. Daarom graag uw aandacht voor het volgende :

Tijdens de laatste VR heeft Okko Ebens PH2CV een vurig pleidooi gehouden over de inzet van vrijwilligers bij de VERON.
Zijn verhaal heeft ervoor gezorgd dat de ICT commissie is verrijkt met twee nieuwe vrijwilligers. Een mooi resultaat. Deze twee vrijwilligers worden direct ingezet.
Helaas heeft een van de drie vrijwilligers van de PR Cie. zijn functie neergelegd waardoor de werkdruk op de twee overgebleven medewerkers enorm toeneemt. Zij zorgen ervoor dat er elke dag een nieuwsitem op de website verschijnt en een keer per maand, tussen de twee verschijningsdatums van Electron in, een elektronische nieuwsbrief verschijnt. Deze werkdruk is natuurlijk niet lang vol te houden.
Het Hoofdbestuur kent de problemen in de afdelingen over het aantrekken van nieuwe vrijwilligers maar het HB wil toch een beroep op het bestuur doen om vrijwilligers uit de afdeling voor een functie in de PR Cie te werven.
De vrijwilliger maakt deel uit van de PR Cie. en stuurt daarmee het beleid aan inzake de PR activiteiten
van de VERON. Denk aan het opzetten van activiteiten ter promotie van de VERON of aan het (her)schrijven van VERON folders. Andere onderwerpen zijn onder andere het opzetten van een jeugdprogramma. Uiteraard zal een bijdrage gevraagd worden over het schrijven van korte artikelen voor de website en de nieuwsbrief.
Dit zijn enkele onderwerpen die een grote rol spelen bij het werken met het PR team. Zeer uitdagend dus.
Voor meer informatie kunt u of een eventuele kandidaat terecht bij Okko Ebens PH2CV.

Okko Ebens PH2CV
Voorzitter PR Commissie
E: voorzitter.prc@veron.nl

Vacature omschrijving:
Lid van de PR Commissie
Mede beleidsbepalend voor de PR en Jeugd& Jongeren Commissie
Draagt bij aan de bewaking van de VERON huisstijl
Werkt samen met het Centraal bureau inzake de voorraad beheer van PR materiaal
In overleg met de voorzitter van de PR Cie.:
Zorgt voor bijdrage aan artikelen op de website
Zorgt voor bijdrage aan publicatie van de nieuwsbrief.

Verslag PACC 2024

Lezing over LOFAR op 2 februari 2024

Door LOFAR / ASTRON

Afbeelding door LOFAR / ASTRON

Aanstaande vrijdag, 2 februari komt Nico Ebbendorf bij ons een lezing over LOFAR (Low-frequency Array) verzorgen. LOFAR is een systeem waarmee radiosignalen uit het heelal kunnen worden ontvangen. Het centrale punt van dit antennesysteem, samengesteld uit duizenden antennes in verschillende Europese landen, bevindt zich in onze buurt. Namelijk op een terp tussen Exloo en Buinen.

De lezing begint rond 20:00 in ons clubgebouw aan de oude Roswinkelerweg, en is voor iedereen die belangstelling heeft toegankelijk!

Verder zal deze avond onze QSL manager ook weer met de kaartenbak aanwezig zijn om de QSL-post te verzorgen.

Tot vrijdag!

PACC 2024

Het is al bijna weer zover! In het weekend van 10 en 11 Februari zal weer de jaarlijkse PACC contest plaatsvinden. De PACC is een wereldwijde contest waarbij, voor de buitenlandse deelnemers, de Nederlandse provincies als multiplier gelden. De duur van de contest is 24 uur en de modes zijn CW en/of SSB.

Vanuit ons clubgebouw aan de oude Roswinkelerweg zal onze afdeling hieraan ook deelnemen.

Zoals het nu lijkt zal er ook tijdens de nachtelijke uren vanuit het clubgebouw gecontest worden.

Lijkt het je leuk om eens te zien hoe dit allemaal gaat, of om zelf de microfoon of seinsleutel ter hand te nemen, kom dan langs in het clubgebouw. In ieder geval op de zaterdagmiddag en zondagochtend zal er voldoende activiteit gaande zijn.

Resultaat CQWW CW contest 2023

De resultaten van de CQWW CW contest zijn bekend. Onze afdeling heeft het laatste weekend deelgenomen aan deze contest. Operators waren, Jos PA7KY, Albert PA0ABE en André PA4OES. Zoals het nu lijkt is met 207 QSO’s een 3e plaats in Nederland bereikt.

Ondanks het beperkte aantal operators en daardoor ook natuurlijk geen 24 uurs bezetting toch een erg goed resultaat!

Vrijdag 1 December lezing PA4WM over DX-peditie Swains island

Komende vrijdag, 1 December, komt ons eigen afdelingslid Martin, PA4WM, ons vertellen over de DX-peditie naar Swains Island. Deze DX-peditie heeft afgelopen Oktober plaatsgevonden en Martin heeft daar samen met nog een aantal amateurs aan deelgenomen. We verheugen ons op een lezing over  de belevenissen, ins en out over gebruikte antennes, en meer interessante informatie.

De lezing vindt natuurlijk plaats in ons clubgebouw aan de Oude Roswinkelerweg, en zal rond een uur of 20:00 beginnen. Er is voor die tijd weer gelegenheid om de QSL post te regelen, want ook onze QSL-manager zal aanwezig zijn.

CQWW CW contest 25 en 26 November

In het weekend van 25 en 26 November vindt weer een CQWW contest plaats. Waar de SSB contest het laatste weekend van Oktober heeft plaatsgevonden, waarvan een verslag door André, PA4OES, op de website te lezen is, vindt in het laatste weekend van November de CW contest plaats. Onze afdeling zal hieraan deelnemen vanuit ons clubgebouw aan de Oude Roswinkelerweg. Iedereen die belangstelling heeft is tijdens dit weekend van harte welkom in ons clubgebouw, dus voel je vrij om langs te komen. Belangrijker nog, als je in de gelegenheid bent om als operator deel te nemen, meld dat dan even bij onze voorzitter, Albert, PA0ABE, dan kan er een inschatting gemaakt worden van het aantal operators.

Einde wekelijkse woensdagavondronde. Verhuizing RTTY bulletin

Helaas is er een einde gekomen aan de wekelijkse ronde op onze stadsrepeater PI3ZOD. Het volgende bericht ontving ik van het bestuur :
In verband met de lage scores wat betreft het inmelden van stations, hebben de rondeleiders besloten om te stoppen met deze ronde.

Jammer maar helaas…

Ja, zeker jammer. Ook hier gaat weer de stelling op : Use it or lose it.
Dat laatste is nu dus het geval.
Ik (PA3CAS) hoop van harte dat in de (hopelijk nabije) toekomst de zaak weer gestart wordt.

 

Dan het volgende over het wekelijkse RTTY bulletin:

Daar er tegenwoordig op de woensdagavond bestuursvergaderingen zijn, wordt het

RTTY-bulletin verplaatst naar de maandagavond.

 

Wel nog steeds 19.30 uur

  • 45 baud
  • shift 170 Hz
  • 145.300 MHz

Verslag CQWW SSB 2023 (PA4OES André, PE4BAS Bas)

PA6AA in explorer sectie CQWW SSB 2023 (PA4OES André, PE4BAS Bas)

 

Explorer sectie?

De nieuwe (2022) EXPLORER categorie is in het leven geroepen om zowel deelname aan de CQ WW contest en tegelijkertijd het creatief experimenteren met via Internet-gelinkte stations en andere nieuwe technologieën mogelijk te maken. Het doel van deze categorie is het bevorderen van innovatie op het gebied van operating strategie, stations ontwerp en technologische aanpassingen.

 

Al eerder heeft PA6AA is een soortgelijke sectie meegedaan in de CQWW WPX, hiervan is een verslag te vinden in het Juni nummer van de Hunsotron dit jaar. Dit keer deden we mee in de nieuwe explorer sectie in deze 48 uurs contest.

 

 

Omdat we door persoonlijke omstandigheden helaas geen conteststation meer kunnen bouwen te Hornhuizen (Noord Bromo, Westpolder) is deze sectie een ideale oplossing. We kunnen zo toch als groep meedoen, ieder vanuit zijn eigen huis met eigen apparatuur. De logs zijn verbonden via een VPN, in dit geval software van Logmein genaamd Hamachi. We kunnen dus tijdens het contesten live zien wie op welke band zit, wat iedereen binnen de groep logt en chatten via het N1MM+ log.

Dit keer deden we met 4 operators mee, de vijfde operator PB7Z moest na een zware rug operatie verstek laten gaan. We hopen dat hij er volgend jaar weer bij mag zijn. Wel heeft hij ons tijdens de contest kunnen ondersteunen door mee te luisteren via diverse webSDRs. Respect voor PD1RP en PA4OES die gewoon om 02:00 in de nacht ofwel zaterdagmorgen begonnen. PE4BAS begon pas om 06:00. En PD0ME nog iets later. De condities op alle banden waren erg goed. Vooral zaterdag waren de hogere banden 20-10m tot laat in de nacht open. Op zondag was het iets minder, gezien de oplopende A-index zal er een verstoring geweest zijn. De sfeer onderling was erg goed. Van band wisselen, na onderling overleg geen enkel probleem. Pauze? Geen probleem. Eigenlijk was het allemaal best wel relaxed. En elke keer als we dan terugkwamen van de pauzes was het log toch weer met vele contacten gegroeid. Net zoals vorige keer hebben we weer een paar leuke weetjes en grafiekjes gemaakt met betrekking tot deze contest.

 

Leuk om te vermelden: ZL2RVW is gewerkt als langste afstand op de 20m band. KC1XX is het enige Amerikaanse station dat ons op 6 banden heeft kunnen werken, tevens ook het enige transatlantische contact op 160m. In totaal hebben we deze contest met 128 DXCC verbinding kunnen maken. Alleen op de 10m band werkten we al 109 DXCC.

Met uiteindelijk 11 dupes kwamen we uit op een mooi rond getal van 2800 QSO’s.

In de grafiek is duidelijk de moeizame start van PA4OES op 160 mtr en 80 mtr te zien. Met antennes in een veel te kleine tuin die veel te laag hangen en een stoor niveau van boven de S9. Zelfs de opgebouwde K9AY ontvangstantenne heeft hier niet veel verandering in kunnen brengen.

Bij PD1RP liep het op dat moment ook niet echt lekker op 40 mtr. Toen PE4BAS en PD0ME begonnen werd het net licht en waren 10 mtr en 15 mtr mooi open en zijn er een mooi aantal verbindingen bij gekomen. Waarmee ook direct duidelijk werd dat er veel winst te behalen is met een 3 of 4 elements antenne. De nacht door was een herhaling van het begin van de contest met een extra nadeel dat je een groot deel van de stations al had gewerkt. De zondag waren de condities zoals eerder vermeld niet echt goed en toen kwamen de laatste uurtjes. PA4OES heeft als laatste actieve operator door gezet tot ongeveer 23:30 UTC en vond het wel mooi met een rond aantal verbindingen van 2800 QSO’s

 

Ondertussen zijn op de CQWW website de “ruwe” scores gepubliceerd. Als er verder niks veranderd zullen wij in onze sectie op nr. 1 staan binnen Nederland, nr. 5 binnen Europa en op nr. 6 wereldwijd. Zeker geen slechte prestatie…