Regeneratieve ontvanger met buizen.

Dit is een ontvangertje voor tachtig meter, van het regeneratieve type en waarmee CW, SSB en AM is te ontvangen.

Door de signalen vanaf de antenne eerst iets te versterken en daarna, in een volgende trap, terug te koppelen wordt de versterking

erg hoog en kun je AM-stations ontvangen, als je dan de versterking nog opvoert, zal de zaak gaan oscilleren en dan heb je een SSB/CW ontvanger.

De buizenkeuze is niet echt kritisch. Dus als je bijvoorbeeld geen EC91 hebt liggen, dan is een andere triode ook OK en dat geldt tevens voor de andere buizen. Het werkt (bijna) altijd.

R1 390K C1 3p3
R2 120K C2* 100pF
R3     1K C3* 15-450pF
R4  6K8 C4* 470pF
R5 120K C5 3nF
R6   10K C6 470pF
R7   47K C7 4,7uF
R8 100K C8 1nF
R9 390K C9 1nF
R10 220K C10 1nF
R11 270Ω C11 10nF
P1    1K C12 47uF
P2  50K
P3  47K log

Strafvordering etherpiraterij per 1-1-2019 aangepast

De afgelopen jaren is er het een en ander veranderd aan de wetgeving op het gebied van het gebruik en bezit van zendapparatuur.
Veel regels gelden zowel voor mensen zonder vergunning, als voor mensen met een zendmachtiging. In het laatste geval voor die
apparatuur waarvoor zij geen vergunning hebben.

Nieuwe Richtlijnen voor strafvordering Telecommunicatiewet per 2019

Per 1 januari 2019 is de nieuwe Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet van kracht. Deze richtlijn heeft betrekking op de nieuwe Telecommunicatiewet.
Hierin is het bezit strafbaar gesteld, evenals onrechtmatig gebruik. De term bezit en gebruik wordt uitgelegd als:

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben, of het gebruik van radioapparaten is slechts toegestaan indien voor het gebruik ervan aan de houder van die radioapparaten op grond van hoofdstuk 3 een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte is verleend

Importeurs en distributeurs

Ook voor (particuliere) ondernemers geldt de richtlijn voor het in de handel brengen van uitrusting en radioapparaten die niet voldoen aan de eisen. Zij dienen zich ervan te vergewissen dat de apparaten voldoen aan de voorschriften.

Verbeurdverklaring en straffen

Naast de verbeurdverklaring van de apparatuur varieert de straf van 80 uur taakstraf, geldboetes vanaf €500 en onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 tot 14 weken (dit geldt voor particulieren en particuliere ondernemers). Voor bedrijven gelden hogere straffen.

VERON.nl

Ook op veron.nl is over dit onderwerp een artikel geschreven:

Strafvordering voor etherpiraterij per 1-1-2019 aangepast

 

Intruder PI2NOS loopt tegen de lamp

Inspecteurs van Agentschap Telecom zijn vorige week opgetreden tegen een jonge man die zonder vergunning uitzendingen heeft gedaan op PI2NOS.

Tijdens het onderzoek werden diverse zenders aangetroffen die hij niet mocht hebben. Deze hebben de inspecteurs in beslag genomen en zij zullen daar een proces-verbaal van opmaken.

> lees het hele artikel op VERON.nl

Breedband FM en muziek in de 70-cm amateurband

Agentschap Telecom krijgt berichten en heeft ook zelf waargenomen dat in de 70-centimeter amateurband, voornamelijk rond 438 MHz, steeds vaker breedband FM uitzendingen plaatsvinden, waarbij ook muziek wordt uitgezonden. Deze uitzendingen hebben een hoog omroepkarakter en hebben wat weg van uitzendingen in de FM-omroepband.

> Lees het hele artikel op veron.nl

Lees meer

Nieuwe website Antennebureau

Antennebureau brengt nieuwe website in de lucht

Moderner, frisser en compacter. Nieuwe opzet en structuur. De website van het Antennebureau schaalt zich automatisch naar het juiste formaat op de laptop, mobiele telefoon of tablet.

> Lees het hele artikel op VERON.nl

Website antennebureau