PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke woensdag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2019 – week 48

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 27 november 2019 19.30 uur.
————————————

AGENDA
——
Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.
Iedere dinsdag:
Cursus, Sagittarius.
Vrijdag’s:
Hobby-avond, Sagittarius.
Vrijdag 6 december:
Vrijwilliger in de radiokamer van Aviodome.
Vrijdag 13 december:
HOBBY-AVOND!!!
Dinsdag 24 december:
Uitzending van SAQ, de machinezender in Grimeton, Zweden.

CQWW DX CW.
Het weekend van 23 en 24 november stond in het teken van de jaarlijkse
CQWW DX CW contest, waaraan wij als afdeling Zuid-Oost-Drenthe hebben
deelgenomen.
Zaterdag rond negen uur waren er reeds enkele bouwers, die tijdens een
kop koffie bespraken welke antennes we zouden gebruiken en we besloten
om in elk geval de foursquare voor veertig meter op te bouwen, omdat
deze antenne de vorige keren zijn dienst reeds had bewezen.
Onder leiding van Jos, PA7KY, werd daar dus een begin mee gemaakt.
de meeste tijd gat in het uitmeten zitten.
Het komt aardig precies op welke afstanden van elkaar de vier verticals
komen te staan en Jos heeft daarvoor een maatwerk van nylon lijntjes
gemaakt.
Dan worden de aanpassingen (fasenetwerkjes) op de plek gelegd, waarna
met gezamenlijke inspanning de masten worden opgezet en getuid.
Nu rest nog het aanbrengen van de tegencapaciteiten en kan de zaak getest
worden om te kijken of alles goed is aangesloten en of het richtingeffect
goed aanwezig is. Alles OK!
Intussen hadden we ook de driebanden dipool van Sip opgehangen.
Deze antenne is bedoeld voor honderdzestig, tachtig en veertig meter en
deze had bij de vorige contest bewezen dat het een goede keus was om vooral
laat in de avond of  ‘s nachts op die banden te gebruiken.

Het station was ook opgebouwd en dus konden we beginnen met de contest,
nadat we de soep en broodjes worst, die door Sip waren geserveerd, hadden
verorberd, wat in ieders smaak viel.
Het bleek dat, ondanks de slechte zonne-activiteit, de condities redelijk
goed waren en op vijftien meter waren ook een aantal stations te werken.
Zelfs op tien meter was enige activiteit, waar we gebruik van maakten.
Maar veertig meter was toch favoriet en daar werden dan ook de meeste
qso’s gemaakt.
De hele wereld was op die band te werken en toen VK, ZL en dergelijke
landen in het log kwamen waren we toch wel iets verbaasd.
Dat kwam de sfeer ook ten goed en vol goede moed waren de operators
bezig het een na het andere station en land te loggen.
Het is wel jammer dat er momenteel zo weinig operators zijn die met
de sleutel overweg kunnen, maar daar komt waarschijnlijk door de
lopende morsecursus verandering in.
Tot ‘s avonds laat werd er gecontest, terwijl een paar om’s aan een
ander tafel bezig waren met experimenteren met een FM-zendertje met
een ECC85, waarvan de ene helft als oscillator en de andere helft
als PA (power amplifier) was geschakeld.
Ons motto ‘leerzaam en gezellig’ was daardoor ook van toepassing….
Zondagochtend was Jos reeds vroeg ter plekke en die was reeds vol aan
het contesten toen ik om half negen kwam.
Dat geeft ook aan dat de antenne voor veertig meter goed werkte en
dat daarvoor vroeg beginnen ook een optie was, zodat er in de ‘greyzone’
richting Oost leuke QSO’s te maken waren.

In het log (N1MM) vinden we de volgende resultaten:
40m 115 QSO’s
20m 86 QSO’s
15m 37 QSO’s
10m 5 QSO’s
Totaal 243 QSO’s, wat voor ons doen helemaal geen slechte score is,
ondanks dat er afdelingsleden zijn die beweren dat wij niet echt contesten,
maar we nemen aan dat dat ook een beetje als stangen bedoeld is.
We hebben in onze afdeling nou eenmaal niet het aantal goede contesters die een contestgroep kunnen vormen.
Als ik het in dit opzicht fout heb, hoor ik da graag.
In elk geval kijken we terug op een fijn weekend, waaraan we veel plezier
beleefd hebben en waar we tevens ook nog wel iets geleerd hebben.
Albert, PA0ABE.

SAQ.
In de agenda zien we dat op dinsdag vierentwintig december er weer een
uitzending van de machinezender in Grimeton, Zweden, zal plaatsvinden.
Er worden dan kerstgroeten uigezonden door deze historische zender, die
gebouwd is in de tijd dat men nog niet kon beschikken over zendbuizen.
De uitzending begint om negen uur in de morgen, terwijl het afstemmen
reeds om half negen begint.
Er moet daar wel iets meer gebeuren om de zaak goed in afstemming te
krijgen dan bij onze amateurzenders…
Enkele weken geleden was er ook een uitzending gepland, maar door een
probleem met de zender ging dat niet door.Op Youtube staat er een
filmpje over, want de uitzending zou live gestreamd worden.
In het filmpje zien we de operator en helpers de zaak inschakelen
en na enige seconden hoor je de motor stil vallen.
De operator probeert het nog een paar keer, maar moet dan aan het
aanwezige publiek uitleggen dat het niet werkt.
Dus probeer op vierentwintig december eens te luisteren op de erg
lage frequentie van zeventien komma twee kilohertz.
Albert, PA0ABE.

HOBBYAVONDEN.
De zelfbouwavonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de vrijdagen waarop we een afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met het knutselen,
repareren en/of afregelen in het clubgebouw Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje kunnen helpen en
er is test- en meetapparatuur aanwezig.

=== Vrijdag 29 november is er weer een hobbyavond ===

Een groot gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussiëren onder
het genot van een kop koffie en dat is ook een van de doelen van deze
avonden, want ook de sociale contacten moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.