Doelstelling HAMnet

De doelstelling van Hamnet is het creëren van een autonoom, betrouwbaar breedband datacommunicatienetwerk dat in dienst staat van de amateurdienst.

Het netwerk moet in de loop der tijd gaan voorzien in specifieke diensten voor zendamateurs waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld streaming audio en videodiensten, bijvoorbeeld naar ATV- en spraakrelais; remote bediening van apparatuur, informatievoorziening via uitsluitend op Hamnet aanwezige websites en fora, repeater-koppelingen, Voip voor HAM’s en natuurlijk vele vele andere applicaties.

Waar Hamnet duidelijk niet in zal voorzien is een browser functionaliteit naar het Internet. Bovenal heeft Hamnet de doelstelling om op een moderne wijze activiteit te genereren voor en door radiozendamateurs en band-gebruik op 2,3GHz, 5,6GHz en 10GHz te bevorderen…

Hamnet achtergrondinformatie

Hamnet Nederland is van origine ontstaan vanuit de behoefte om verschillende repeaterlokaties te kunnen verbinden met elkaar zonder primair afhankelijk te zijn van het internet. Met name Digital Voice (DMR, D-Star en Fusion) repeaters en onze bovenregionale repeaters kennen zo’n behoefte.

Hamnet Nederland is een onafhankelijke netwerk die (als het goed is) bestaat uit vele opstelpunten met link verbindingen, accesspoints en toepassingen die door zendamateurs in Nederland vrijwillig worden opgesteld en onderhouden. Stichting Scoop Hobbyfonds is dus niet de ‘eigenaar’ van Hamnet maar faciliteert wel een netwerkstructuur die als basis dient om op een betrouwbare en gestructureerde wijze IP techniek door de lucht te verbinden. De initiatiefnemers van Hamnet zijn hierdoor dezelfde personen die nauw bij de Stichting Scoop Hobbyfonds betrokken zijn.

De basis voor Hamnet in Nederland is gelegd in januari 2015 met het beschikbaar komen van de de Nederlandse AMPR.ORG allocatie (de 144.137 /16 IP space) middels een eigen lokale gateway die gefaciliteerd is bij XS4ALL.NL. Tevens is toen uitgebreid overleg geweest met de collega’s van Hamnet Duitsland tijdens een meeting in Nieuwegein waarin een aantal outlines besproken zijn.