Alleen, of samen met anderen, leren voor de N- of F-registratie

Om radioamateur te worden moet je een examen afleggen voor de Novice (N) of Full (F) registratie.
Meer informatie over de examens en cursussen vind je op de website van de VERON.

De afdeling A11 van de VERON verzorgt cursussen in ons clubgebouw.

Cursusavond (A11)

De huidige cursusbegeleiding is afgerond met de examens.

Het ligt in de bedoeling dat we in November met een nieuwe cursus beginnen, dat zal deze keer ter voorbereiding van het N-examen (Novice) zijn.

Anders dan de andere keren zal het deze keer waarschijnlijk op de donderdagavonden zijn.

Kosten hiervoor zijn € 50, plus de prijs van een leerboek, als de cursist hierover nog niet beschikt.

Tevens is het vereist dat je lid bent van de VERON.

Waaraan moet je o.a. voldoen

  • Interesse in de radiotechniek
  • Niet roken in het leslokaal (we houden een pauze)
  • Je dient op tijd aanwezig zijn, zodat we om half acht kunnen beginnen
  • Regelmatig komen, dus geen lessen missen
  • Regelmatig je opgegeven huiswerk inleveren
  • Je houden aan de regels zoals die door de overheid gesteld zijn voor wat betreft het gebruik van radiofrequenties
  • Het verdient aanbeveling om schrijfbenodigdheden mee te nemen, voor het maken van aantekeningen

Aanmelden

Aanmelden kan bij de secretaris van de afdeling, Eddy, PD1EW via het:

Het cursusgeld dient de eerste cursusavond te worden betaald.
De eventueel benodigde cursusboeken worden na de eerste avond besteld en kunnen bij aflevering betaald worden.

Natuurlijk is er koffie/thee en/of andere versnaperingen.

We hopen ieder jaar weer op een enthousiaste groep cursisten, waarmee we dan het jaar daarop naar het examen gaan om te laten zien dat we iets geleerd hebben en het felbegeerde papiertje in de wacht kunnen slepen.

Albert – PA0ABE