Reeds enige tijd hadden we in het A11 clubhuis een stel aluminium masten in bezit en de bedoeling was om daarmee een vier-elements vertical van te maken, een 4square.

We zouden dan tijdens contesten een mooi signaal de wereld in kunnen sturen.

En dus werd er begonnen met de voorbereidingen, zoals het uitrekenen van de lengtes van de vier palen en de afstanden er tussen en bovendien moest er een schakelkast komen om de antennes in verschillende richtingen te kunnen schakelen.

Jos – PA7KY, had die taak op zich genomen en na enige studie had hij een begin gemaakt met de constructie van de kast en het op lengte brengen van de faselijnen.

Het weekend van twaalf en dertien mei 2018 werd gekozen om de zaak uit te proberen tijdens de CQ-M contest.

In de morgen werd er een begin gemaakt met de opbouw van de antennes, terwijl Berend, PD1BK, naar het huis van Albert, PA0ABE, ging om de apparatuur op te halen.

Toen kwam het moment van de waarheid: de antennes werden aangesloten en de apparatuur opgewarmd.

Reeds tijdens de eerste proeven werd duidelijk dat het richteffect van het systeem goed werkte en konden de eerste QSO’s in het log geschreven worden.

Er werd wat heen en weer geschakeld en steeds keek men ver verwondering naar de S-meter, die aangaf dat er geschakeld werd en wat de ontvangststerkte van het tegenstation was/werd..

Dit was een groot succes, waar de bouwer met trots op kunnen terug kijken en het antettesysteem zal zeker tijdens komende contesten in de strijd geworpen worden.

Albert – PA0ABE

bekijk de afbeelding op ware grootte

Meer informatie over de Four-Square