Let op! Vanwege de kosten is het niet meer rendabel de leesmap nog langer aan te bieden. 2023 is het laatste jaar waarin de leesmap voor de leden beschikbaar is.

LEESMAP

De leesmap is één van de activiteiten van onze afdeling.

Leden die mee willen doen, kunnen zich abonneren en ontvangen dan wekelijks (m.u.v. de zomermaanden) een map met 2 à 3 tijdschriften die interessant zijn voor de zend- en luisteramateur. Het zijn tijdschriften die worden uitgegeven door zusterorganisaties en door commerciële uitgevers.

De tijdschriften zijn van buitenlandse origine.

 Duitse uitgaven:

 • CQ-DL
 • FUNKAMATEUR

Engelse uitgaven:

 • Practical Wireless
 • RadCom
 • SPRAT (QRP)

Amerikaanse uitgaven:

 • QST

Spelregels

Wat zijn de spelregels om mee te kunnen doen met de leesmap?

 1. je voor 15 augustus telefonisch (0591-640477) aanmelden voor de leesmap.
 2. het abonnementsgeld ad. € 35,- overmaken op rekening van de penningmeester.
 3. de leesmap die je tussen september en juni iedere maandag ontvangt, de maandag daaropvolgend doorgeven aan degene die na jou op de lijst staat.
 4. als je de leesmap niet tijdig ontvangen hebt neem dan even contact op met degene die vóór jou staat.
 5. bij ‘ernstige onvolkomenheden’ contact opnemen met PE2YES.

Resumerend:

 • voor € 35,- ontvang je via 6 abonnementen ± 65 tijdschriften
 • De moeite die je je moet getroosten is het doorgeven van de leesmap aan degene die na jou komt én aan het einde van het leesseizoen, de map die je dan in je bezit hebt, voor 15 augustus bij ondergetekende inleveren.

LAAT DEZE BUITENKANS NIET VOORBIJGAAN!

Henk – PE2YES