Cursus Novice-examen

UPDATE:

Zoals er het naar uitziet, wordt dit een cursus F. Mensen die belangstelling hebben voor N, kunnen meeliften met de cursus F. Albert houdt hier rekening mee. En wellicht steek je er wat extra van op en slaag je glansrijk voor de Novice. Alle kandidaten alvast succes.

 

Het ligt in de bedoeling om vanaf dinsdag 10 september weer te beginnen met een cursusbegeleiding voor het N-examen (novice).

– elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur
– lokatie: clubgebouw Sagittarius, Oude Roswinkelerweg 112D, Emmen
– kosten: cursus € 45,-
lidmaatschap VERON € 49,- (18 jaar of jonger € 19,-)
cursusboek € 20,50

Voorwaarden:
– regelmatig komen
– regelmatig huiswerk inleveren
– reglementen betreffende radiogebruik van de overheid in acht nemen

Het cursusgeld wordt op de eerste avond betaald.
Na de eerste avond worden de boeken besteld.

Aanmelden gebeurt op de eerste cursusavond, maar mag ook eerder bij:
Albert, PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl