De QSL kaart

Hieronder informatie over de QSL-kaart. Deze informatie is ontleend aan de teksten uit het Vademecum en de landelijke site van de Veron.

Kijk ook een op de website van het Dutch QSL Bureau. Afgekort DQB.

Met een QSL-kaart wordt een gemaakte verbinding of een luisterrapport schriftelijk bevestigd.

Een wereldwijd systeem van QSL-Bureaus (nagenoeg alle radio-amateur-verenigingen in de wereld hebben zo’n Bureau) zorgt er voor dat verzonden QSL-Kaarten netjes op hun plek van bestemming komen.
Het is belangrijk om aan de uitvoering (het “aanzien “) van je eigen QSL-kaart voldoende zorg te besteden.
De ervaring wijst uit dat de kans op beantwoording van je QSL-kaart aanmerkelijk toeneemt, als jouw eigen kaart op heldere en gemakkelijk leesbare wijze is ingevuld.

In ieder geval moeten er de volgende gegevens van jezelf duidelijk op voor komen:

 • Eigen roepletters
 • Volledige naam
 • Woonplaats eventueel met adres
 • QTH-Iocator

Zorg voor voldoende ruimte om overzichtelijk de gegevens van het gemaakte QSO in te vullen. Deze omvatten:

 • Roepletters van het tegenstation
 • Datum, tijd (in UTC), band, mode van uitzending
 • Of je QSL wilt ontvangen, c.q. bedanken voor ontvangen QSL
 • Ondertekening
  (Dit eventueel met tegenstation-gegevens en ruimte voor opmerkingen)

Formaat van de kaart

In IARU-verband is afgesproken dat QSL-kaarten het standaard formaat moeten hebben.

 •  Het formaat is: 9 x 14 cm.

Hou je daar aan, want de QSL-Bureaus hebben hun verwerkingsproces op deze maat afgestemd !
Bij het verwerken van een kaart met een afwijkende maat is het niet denkbeeldig dat daar iets mee mis kan gaan.
Ook beschadigingen zijn niet ondenkbaar.

Invullen van de kaart

De eerste algemene regel: Verander nóóit iets bij het invullen van een kaart!
Elke doorhaling of wijziging kan een kaart ongeldig maken bij de aanvraag van certificaten. Neem liever een nieuwe kaart. Dit kan voor jou misschien niet belangrijk zijn maar mogelijk wel voor het tegenstation.

Roepletters van het tegenstation t.b.v. de QSL verwerking

 • Altijd in duidelijke blokletters
 • Cijfer nulschrijven als Ø (0 met een streepje er door)
 • Bij een eenzijdige kaart
  • altijd aan de achterzijde in de rechter bovenhoek ook de roepletters van het tegenstation vermelden
 • Bij een tweezijdige
  • afhankelijk van de uitvoering, zo mogelijk eveneens in de rechter bovenhoek de roepletters vermelden
 • Voor Nederland: Roepletters
 • Voor buitenland: Roepletters
 • Eventueel bij speciale roepletters ook het land van het tegenstation (De prefix vermelden, Via ….)
 • Voor Nederland en buitenland:
  • Indien nodig, bij een DXpeditie, contest etc. , aangeven naar welke QSL-manager de kaart moet worden gezonden.
   Deze bij voorkeur onderstrepen ten behoeve van het DQB (via….CALL)

Het voorgaande maakt de verwerking voor het DQB eenvoudiger en draagt bij aan een vlotte verwerking.

Blok met de gegevens van het eigen station

 • Roepletters
  • Ook hier blokletters gebruiken.
  • Denk aan de nul (Ø) met een streepje er door
 • Datum
  • De uniforme schrijfwijze jaar-maand-dag wordt ten zeerste aanbevolen
   Voorbeeld 2003-01-03. Dus het jaar volledig, dan de maand en de dag
   Het gebruik van Romeinse cijfers voor de maandaanduiding wordt afgeraden
 • Tijd
  • Gebruik altijd de UTC  tijd (vroeger GMT genoemd)
   Tip: Gebruik in de shack een apart UTC-klokje, hou die tijd ook aan in je logboek en je hebt nooit geharrewar
   Voorbeelden van UTC: 0645 of 2306
   Dus eerst de uren en dan de minuten en altijd vier cijfers
 • Band
  • Frequentie altijd invullen in MHz. Niet de golflengte gebruiken
   Bijvoorbeeld 28 (MHz). Dit is de 10 meter band
 • Mode
  • Hier wordt de soort van uitzending ingevuld waarin je het QSO hebt gevoerd
   Telegrafie = CW, telefonie = SSB of FM, SSTV, RTTY (in al zijn soorten)
   PSK of een andere digitale mode
  • Zeer belangrijk is de toevoeging 2x of 2-way
   Deze moet voor sommige certificaten er expliciet op worden vermeld, dit om aan te tonen dat één mode is gebruikt in beide richtingen
   Het beste is dit reeds op jouw QSL-kaart voor te drukken
 • Rapport
  • Dit bestaat uit de bekende RST-code
  • Voor telefonie mogen er slechts 2 cijfers voorkomen
  • Voor telegrafie moeten er 3 cijfers voorkomen
   de R (leesbaarheid), S (sterkte) en T  (toon). Dit laatste weer voor “2-way CW”
  • Vermijd dubbele sterkte cijfers zoals RST 56/89
  • In het rapportvakje geen toevoegingen die b. v. bij contests worden uitgewisseld
   Bijvoorbeeld jouw RST rapport was 579 en niet 579012

Verdere toevoegingen

 • Je kunt om QSL vragen of voor de ontvangen QSL bedanken met PSE/TKS QSL
  (doorhalen wat niet van toepassing is)
 • Ondertekenen van de kaart met bijvoorbeeld TKS QSO es HPE CUAGN
  (bedankt voor het QSO en hoop je nog eens te werken)
 • Daarna bijvoorbeeld 73 met ondertekening
 • Bij een contest verbinding kan worden aangeven in welke contest de verbinding plaats vond, met hier de contest uitwisseling

Verzending van QSL-kaarten

De QSL-kaart kan op de volgende manieren worden verzonden, te weten:

Voor het sorteren enz. zie het DQB Reglement of het verzenden van QSL kaarten op onze eigen website.

Let op:
Sommige kleine verenigingen, in veelal exotische landen, bezitten geen eigen QSL-Bureau.
Vraag bij twijfel aan je RQM hoe het zit of kijk op de website bij QSL Bureaus en raadpleeg daar de lijst met QSL bureaus

 • Direct naar het tegenstation of Direct naar de QSL-manager van het tegenstation

Retour porto

Bij direct zenden wordt ook een direct antwoord verwacht (Direct slaat hier op de manier van verzenden en niet op de tijd).
Hiervoor dient zelf de retour porto te worden betaald betaald.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Door middel van een aan jezelf gerichte gefrankeerde enveloppe (SASE = Self Addressed Stamped Envelope); bij voor frankering natuurlijk postzegels van het land van herkomst gebruiken.
 • Door middel van een aan jezelf gerichte geadresseerde enveloppe met internationale antwoordcoupons (SAE + IRC’s)
 • Door middel van het bijsluiten van een zogenaamde “green stamp” (bankbiljet van een US-dollar)
 • Internationale antwoordcoupons (IRC’s) zijn in ons land sinds 2002 niet meer bij het postkantoor te koop
  • Inwisselen kunt je ze nog wel, je ontvangt voor 1 IRC het frankeertarief voor een brief (tot 20 gram, priority) naar landen buiten Europa.
   Oude IRC’s (afmeting 10,5 x 7,5 cm) waren geldig tot 31 december 2006.
   Let bij de IRC’s altijd op het watermerk UPU, er zijn gevallen van vervalste IRC’s bekend!
   Sinds 2002 is er een nieuw type IRC ingevoerd, met de afmeting 14,9 x 10,2 cm,
   vervaardigd van dikker papier en eveneens voorzien van een watermerk UPU .
   Let op! De oude IRC’s waren onbeperkt in tijd geldig, er was geen geldigheidsdatum
   vermeld. Maar dat geldt wél voor de nieuwe IRC’s! Zij zijn geldig tot een bepaalde datum,
   die op de coupon vermeld staat.
   De nieuwe IRC’s zijn wel te koop in andere landen, zoals Duitsland, Engeland, Italië.
   Voor directe QSL-kaart-versturing binnen Europa is het bijvoegen van 1 IRC voldoende,
   voor DX zijn veelal 2 IRC’s gebruikelijk.

Je eigen QSL-kaarten maken

De eigen QSL-kaart is zeer persoonlijk. Het is als het ware jouw visitekaartje.

Op die eigen kaart moeten de roepnaam, naam, adres en woonplaats komen te staan. Daarnaast moet er ruimte zijn voor de gegevens zoals die hiervoor al worden omschreven.
Zelf je QSL-kaart maken is zeker mogelijk. Denk dan wel aan het internationaal voorgeschreven formaat van 90 x 140 mm, en neem voldoende stevig papier.

Wanneer er grotere aantallen nodig zijn is het geschikter om naar een drukker in de buurt te gaan.
Er zijn ook gespecialiseerde QSL-kaart drukkers, die beduidend onder de prijs van de lokale drukker kunnen leveren en ook precies weten wat een QSL-kaart is.
Kijk daarvoor op internet.  Met behulp van een zoekmachine kun je diverse aanbieders vinden.

Laatste opmerking

Op jouw kaart kan maar één juist adres van het Nederlandse bureau worden vermeld;

 • QSL via DQB, P.O. Box 330, 6800 AH Arnhem, the Netherlands