Menu navigatie

Medio juni 2018 is de Menu navigatie voor de afdelings-websites iets aangepast. Het is  daarmee gelijkgetrokken zoals het navigeren op de hoofd veron.nl website gaat.

Hoe werkt het navigeren

Als een menu sub-items heeft, dan is het menu zelf niet meer aanklikbaar (dit was daar voor wel mogelijk).

Nadat je een pagina hebt aangeklikt, blijft in het hoofdmenu nu ook het menu zichtbaar (oranje kleur) waar de huidige pagina onder valt.

Menu’s met onderliggende items hebben een groter-dan teken voor de naam.