PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2020 – week 16

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 15 april 2020 uur.
————————————

AGENDA
——
Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.
Vrijdag’s:
=== TOT NADER ORDER ZIJN ALLE AKTIVITEITEN AFGELAST ===

IN MEMORIAM.
We kregen het droevige bericht dat Hans, PD0HOL, onze voormalige
pennigmeester is overleden na een slopend ziekbed.
We leven mee met achterblijvende familie en wensen ze sterkte na dit
onvoorstelbare verlies.
Albert, PA0ABE.

BUITEN.
Geziende weersomstandigheden zuoden we eigenlijk veel buiten moeten zijn,
maar de voorschriften van de overheid in verband met corona vertellen ons
iets anders, namelijk ‘blijf binnen!’
Dat nemen wij niet al te letterlijk en we maken leuke wandelingen in gebieden
waar niet veel mensen komen en dat zal veilig zijn.
Maar ook thuis hoef je niet altijd op je krent zitten. De antennes verdienen de
nodige aandacht en daar werkt het weer natuurlijk aan mee.
We zagen op fasebook reeds dat een aantal afdelingsleden goed aan de slag
waren en dat ga ik denk ik binnenkort ook doen.
Ik wil wat experimenterenmet vertical antennes, zoals een loop die verticaal
komt te hangen en dan eens kijken wat het verschil is met de horizontale
loop die hier reeds jaren boven de tuin hangt.
Ik heb wel eerder gewerkt met verticale loops, maar geen vergelijking kunnen
maken en dat wil ik nu anders.
Ik houd je op de hoogte van de resultaten.
Albert, PA0ABE.

ONTVANGER.
Ik heb een begin gemaakt met de bouw van een (buizen)ontvanger volgens het
tegenratieve principe.
Een triode (EBC91) zorgt voor enige voorversterking, maar heeft als groter doel de
oscillaties van de detector te scheiden van de antenne-ingang.
De detector is een penthode (EF90), waarvan de onderste helft (kathode, rooster en
schermrooster) als detector werkt en de rest van de buis als buffer, voordat het signaal
naar de audiotrap ( ECC81) gaat, waarmee luidsprekerniveau gemaakt wordt.
De voeding is ongeveer tweehonderdvijftig volt, maar door in de anodeleidingen
van de beide ingangsbuizen hoogohmige weerstanden te gebruiken zal de anodespanning
niet echt hoog zijn, maar er is dan wel veel spanningsversterking (hoop ik).
Ik heb hiervoor meerdere ontwerpen bekeken en van de verschillende ontwerpers
stukjes gejat…
Dat komt hoofdzakelijk doordat ik niet alle onderdelen zoals die worden beschreven
in de bak heb liggen en er dus enige fantasie nodig is om de zaak toch zo origineel
mogelijk aan de praat te krijgen.
Ook van deze experimenten zal ik jullie op de hoogte houden en eventueel zal ik
een bouwbeschrijving, met de nodige uitleg en het schema op onze website publiceren.
Albert, PA0ABE.

TESTEN.
Als zelfbouwer heb je zo nu en dan testappartuur nodig.
Je kunt allerlei apparatuur kopen, maar het is natuurlijk ook leuk om zelf
iets te maken, wat je kunt gebruiken.
Dat spaart geld en het geeft voldoening als zoiets werkt.
In Åšprat’, het blad van de Britse QRP-ers, staan een paar ontwerpen voor
eenvoudige testapparatuur.
Het eerste is een transistirtester. Deze werkt met een NE555 als pulsgever en
verder zijn een paar led’s en een drietal weestanden aanwezi.
Je kunt hier mee een transistor testen en zien of het een NPN of PNP type is
en bovendien kun je dan zien of de transistor z’n wekr nog doet.
Daarnaast staat een ontwerp voor een signaalvolger.
Deze bestaat uit een tweetal transistoren, waarvan de eerste als detector en
tevens als versterker werkt en de wteede heeft tot taak het gedetecteerde
signaal aan een (x-tal) oorelefoon door te geven.
Allebeide ontwerpen zijn gee nieuwigheden, maar soms ishjet toch wel
eens makkelijk als der schema’s nog eens weer onder ogen komen.
Albert, PA0ABE.

HOBBY-AVONDEN..
De zelfbouwavonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de vrijdagen waarop we een afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met het knutselen,
repareren en/of afregelen in het clubgebouw Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje kunnen helpen en
er is test- en meetapparatuur aanwezig.

=== VANWEGE CORONA VOORLOPIG GEEN HOBBY-AVONDEN ===

Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren onder het
genot van een kop koffie en dat is ook een van de doelen van deze
avonden, want ook de sociale contacten moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.