PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2020 – week 49

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 2 december 2020,
————————————

AGENDA
——
Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.

=== TOT NADER ORDER ZIJN ALLE VERDERE AKTIVITEITEN AFGELAST ===

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

QSL.
De QSL-haal- en breng-avond op 11 december gaat in verband met het coronavirus
NIET door.
De QSL’s voor de afdelingsleden zullen worden bezorgd en in de brievenbus worden
gedropt, zodat we zo weinig mogelijk contact met elkaar hebben.
Te verzenden QSL’s kunnen bij Jan, PA0JBW in de bus worden gedaan.
GEEN QSL-avond. QSL’s worden rondgebracht.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

VRIJWILLIGERS.
We zoeken een aantal vrijwilligers voor verschillende commissies, onder andere:
== hulp bij antenneplaatsing (o.a. contact met de gemeente)
== rondeleider (één keer per drie weken)
== hulp bij de workshops
Door de veroudering van de leden is het voor een aantal niet meer mogelijk om
deze functies naar wens te bekleden.
Als je dus iets wilt betekenen voor de afdeling, geef je dan op bij een van de bestuursleden.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

DATAMODES.
Datamodes een een ander woord voor digitale communicatie en dat betekend dat
we communiceren door middel van nullen en enen, dus gewoon met ‘ja’ of ‘nee’.
Daar kun je niet veel mee hoor ik je zeggen, maar dat valt echt mee, want je kunt
er hele verhalen mee verzenden en ontvangen, zoals je nu dit bulletin ontvangt.
Ik denk dat morsetelegrafie de oudste datamode is, want dat systeem kent ook
alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ wat dan vertaald kan worden met sleutel op of neer.
Een andere digitale mode is radio-teletype, ofwel RTTY, waar dit nu mee
uitgezonden wordt.
Terwijl morse werkt met verschillende hoeveelheden pulsen en verschillende
lengtes per teken, bijvoorbeeld de ‘e’ is in morse slechts 1 punt en de ‘h’ bestaat
uit 4 punten, hebben bij het RTTY signaal alle tekens vijf punten, ofwel ‘bits’.
Met deze vijf bits, plus een startbit kan het hele alfabet plus alle cijfers en nog
een paar leestekens gevormd worden.
De startbit is nodig om de ontvangende machine te vertellen dat ie aan het werk moet
en daarmee worden de beide machines, zend- en ontvangst machine, gesynchroniseerd.
Vroeger waren dat ook echte machines, die het nodige lawaai produceerden, terwijl
we tegenwoordig dit meestal door de computer laten verwerken, wat een veel stillere
werking geeft. Momenteel kan ik gewoon in de huiskamer dit uitzenden, terwijl
de huisgenoten helemaal niets horen. Dat was met de machines wel anders en
dat werd hier dan ook in de huiskamer niet getolereerd….
De pulsen (bits) worden omgezet in twee tonen, die tegenwoordig 170 Hz van
elkaar verschillen en dan uitgezonden door deze tonen aan de microfooningang
van de set aan te bieden.
Bij enkelzijband lijkt het dan of de zender 170 Hz heen en weer wordt gestuurd en
bij FM hoor je gewoon de toontjes.
In beide gevallen worden die signalen door de soundkaart verwerkt en krijg je
een tekst op het scherm.
In ‘Practical Wireless’ van september staat over de datamodes een mooi artikel
waarin wordt uitgelegd hoe het allemaal in elkaar steekt.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

MIDDENGOLF.
In CQ-DL van september vinden we een beschrijving van een oscillator voor de
middengolffrequenties, met modulator.
Het ding bestaat uit een LF-versterkertje met een EF95, waarmee de oscillator,
ook een EF95, wordt gemoduleerd in het schermrooster.
Er zit geen grote antenne op, want het apparaat is bedoeld om de oude middengolfsound
te produceren op een oude omroepradio.
Het geheel wordt gevoed met twaalf volt en zodoende komt ie niet verder dan de voordeur,
wat ook de bedoeling was van Frank, DJ2FR, de ontwerper.
Het is echt een ontwerp voor een regenachtige dag en ik heb er een scan van gemaakt.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HOBBY-AVONDEN..
De zelfbouwavonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de vrijdagen waarop we een afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met het knutselen,
repareren en/of afregelen in het clubgebouw Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje kunnen helpen en
er is test- en meetapparatuur aanwezig.

=== VANWEGE CORONA VOORLOPIG GEEN HOBBY-AVONDEN ===

Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren onder het
genot van een kop koffie en dat is ook een van de doelen van deze
avonden, want ook de sociale contacten moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

————————————————————————————-

Zo, dat is het weer voor vandaag.
Om half negen begint op 145.625, via onze repeater PI3ZOD,
de wekelijkse phoneronde van onze afdeling.
Graag tot volgende week woensdag, dan zijn we er weer met het bulletin
van de afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A11) van de V E R O N.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —