PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2020 – week 51

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 16 december 2020,
————————————

AGENDA
——
Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.

=== TOT NADER ORDER ZIJN ALLE VERDERE AKTIVITEITEN AFGELAST ===

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

QSL.
De QSL-haal- en breng-avond op 11 december ging in verband met het coronavirus
NIET door.
De QSL’s voor de afdelingsleden werden bezorgd in de brievenbus,
zodat we zo weinig mogelijk contact met elkaar hadden.
Te verzenden QSL’s kunnen bij Jan, PA0JBW in de bus worden gedaan.
GEEN QSL-avond. QSL’s worden rondgebracht.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

VRIJWILLIGERS.
We zoeken een aantal vrijwilligers voor verschillende commissies, onder andere:
== hulp bij antenneplaatsing (o.a. contact met de gemeente)
== rondeleider (één keer per drie weken)
== hulp bij de workshops
Door de veroudering van de leden is het voor een aantal niet meer mogelijk om
deze functies naar wens te bekleden.
Als je dus iets wilt betekenen voor de afdeling, geef je dan op bij een van de bestuursleden.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

NOSTALGIE.
In het derde nummer van 2020 van “Radio Historisch Tijdschrift” vinden
we een leuk verhaal over een x-talontvanger.
Nu is een dergelijke ontvanger wel vaker beschreven, maar deze is toch
wel een beetje bijzonder.
In WWII was het op een bepaald moment verboden opm een ontvanger
in huis te hebben, om te voorkomen dat er naar ‘vijandelijke’ uitzendingen
werd geluisterd en dus had iemand bedacht dat je wel onderdelen kon
hebben en dat die, door middel van driewegstekkers, snel in- en uit elkaar
gezet konden worden.
Alle onderdelen, zoals de afstemcondensator, de antennespoel en de koptelefoon
evenals de x-tal waren voorzien van stekker en door die met de driewegstekkers
op de juiste wijze aan elkaar te verbinden ontstond er een ontvanger, waarmee
men berichten kon ontvangen en die eventueel door kon geven aan de
juiste personen.
Als er onraad in de buurt was werden de driewegstekkers uit elkaar genomen en
had je slechts een paar onderdelen.
Het is een verhaal wat zo uit een spannend jongensboek zou kunnen komen,
maar wat wel echt gebeurd is.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

ONTVANGERS.
In ‘FunkAmateur’, een Duits amateurblad, staat een verhaal over de geschiedenis
van amateurontvangers na WWII.
Aanvankelijk werd door de radiozendamateurs vaak gebruik gemaakt van ex-militaire
ontvangers, die over het algemeen goed voldeden.
Je kon er zowel AM als ook CW goed mee ontvangen.
Dat werd anders toen men begon met enkelzijband, want daarvoor voldeed de oude
detector, waarbij het BFO-signaal gewoon toegevoegd werd aan het MF-signaal,
toch niet echt.
Bij dat systeem was het kritisch hoe sterk het BFO-signaal ten opzichte van het
MF-signaal was, want als het BFO-signaal te sterk was, dan werd het LF-signaal
verzwakt en als het BFO-signaal te zwak was, dan had je vervorming.
Daar moest dus iets anders voor bedacht worden en zodoende kwam de productdetector
om de hoek kijken.
Je kon de oude militaire ontvanger wel voorzien van zo’n productdetector, maar dat
was niet altijd even makkelijk, vanwege de vaak compacte bouw van het apparaat.
De fabriekanten van communicatieapparatuur kwamen al snel met ontvangers die
uitgerust waren met een goede detector, zoals bijvoorbeeld Collins met de 75A-4.
Ook Drake kwam op de markt met een dergelijke ontvanger en die had tevens
slechts de amateurbanden ter beschikking, wat gunstig was voor een goede bandspreiding.
Een interessant verhaal voor elke om die nieuwsgierig is naar die oude ontvangers en
er misschien wel eentje op de plank heeft staan.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HOBBY-AVONDEN..
De zelfbouwavonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de vrijdagen waarop we een afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met het knutselen,
repareren en/of afregelen in het clubgebouw Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje kunnen helpen en
er is test- en meetapparatuur aanwezig.

=== VANWEGE CORONA VOORLOPIG GEEN HOBBY-AVONDEN ===

Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren onder het
genot van een kop koffie en dat is ook een van de doelen van deze
avonden, want ook de sociale contacten moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

————————————————————————————-

Zo, dat is het weer voor vandaag.
Om half negen begint op 145.625, via onze repeater PI3ZOD,
de wekelijkse phoneronde van onze afdeling.
Graag tot volgende week woensdag, dan zijn we er weer met het bulletin
van de afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A11) van de V E R O N.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —