PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2021 – week 13

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 31 maart 2021.
————————————

AGENDA
——
Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.

=== TOT NADER ORDER ZIJN ALLE VERDERE AKTIVITEITEN AFGELAST ===

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

ENIGMA.
Tijdens opschoningswerkzaamheden in de Oostzee.
Deze werkzaamheden hebben tot doel om achtergebleven visnetten op te sporen
en te verwijderen en soms komt er dan iets anders voorbij.
Dat was nu een Enigma, een codeermachine uit de Tweede Wereldoorlog, wat
door de Duitsers was ontwikkeld en waarvan de ze dachten dat de codering
niet te kraken was, maar een Engels team lukte het om de code te kraken en zodoende
de gepande aanvallen van te voren tegen te gaan.
In ‘FunkAmateur’ van februari staat hierover een verslag van de duikers, met enkele
foto’s, waarop is te zien dat de tand des tijds in samenwerking met het zeewater het
apparaat flink hebben beschadigd, maar in een museum wordt het apparaat nu
onderzocht en zo goed mogelijk gerestaureerd.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

LICHTZENDER.
Wij gebruiken radiofrequenties van laag tot hoog en de tot nu toe hoogste frequenties
zijn lichtstralen.
Ja, licht is ook een radiofrequentie en dus kun je daarmee communiceren.
Dat is niet nieuw, want in mijn jongensjaren gebruikten we een zaklantaarn om
naar elkaar te seinen, hoewel we nog geen morse kenden.
We gebruikten een zelfbedachte code en konden zo over een paar honderd meter
onze berichten overzenden.
In ‘FunkAmateur’ van februari staat hierover een artikel, maar nu niet met
zaklantaarns maar met geavanceerde techniek, waarbij gebruik gemaakt wordt
van LED-verlichting.
Hiermee worden afstanden van meer dan honderd kilometer overbrugd.
Men gebruikt hiervoor FM, want AM is wat minder leesbaar over die grote
afstanden, zeker als er wateroppervlak tussen ligt.
De zender en ontvanger moeten elkaar kunnen zien, ik kan me echter voorstellen dat er
ook pogingen worden ondernomen om over horizon contact te maken, zoals tegen een wolkendek.
Dat gebeurt in elk geval met lichtseinen (morse) in de scheepvaart.
Met foto’s, tabellen en schema’s van de zelfgebouwde apparatuur wordt de zaak duidelijk
gemaakt.
Het is een indrukwekkend verhaal, zeker als je de afstanden ziet die men overbrugt.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

ANTENNETUNER.
Voor de meesten onder ons zal een ‘full size’ antenne niet gerealiseerd kunnen worden
vanwege de ruimte die je er voor nodig hebt.
Dus moeten we het doen met een te korte draad, zeker op de banden van zeven megahertz
en lager, want we hebben over het algemeen geen tuin van tachtig meter of zoiets.
Dat kan echter wel goed als je de te korte antenne maar via een tuner voedt.
Zo’n tuner wordt besproken in FunkAmateur van februari.
Het handelt hier om een pi-filter tuner, met twee afstemcondensatoren en een rolspoel.
Het ding is tevens voorzien van een SWR-meter met twee meters en een mogelijkheid
om buiten de tuner om de antenne aan te sluiten door middel van een dubbelpolige
schakelaar, terwijl in de voedingslijnaansluiting nog een antennestroommeter
is opgenomen.
Het is een erg compleet instrument, wat voor de zelfbouwer nuttige diensten kan
bewijzen.
Ook de mechanische opbouw is niet vergeten en ook daaraan is de nodige aandacht
geschonken. De auteur geeft nog als tip dat je voor de bedrading minstens 2,5 kwadraat
moet gebruiken en absoluut geen litze, om vreemde toestanden tijdens het tunen te vermijden.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HOBBY-AVONDEN..
De zelfbouwavonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de vrijdagen waarop we een afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met het knutselen,
repareren en/of afregelen in het clubgebouw Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje kunnen helpen en
er is test- en meetapparatuur aanwezig.

=== VANWEGE CORONA VOORLOPIG GEEN HOBBY-AVONDEN ===

Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren onder het
genot van een kop koffie en dat is ook een van de doelen van deze
avonden, want ook de sociale contacten moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

————————————————————————————-

Zo, dat is het weer voor vandaag.
Om half negen begint op 145.625, via onze repeater PI3ZOD,
de wekelijkse phoneronde van onze afdeling.
Graag tot volgende week woensdag, dan zijn we er weer met het bulletin
van de afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A11) van de V E R O N.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —