Vanwege werkzaamheden bij de opstelplaats van onze stadsrepeater, PI3ZOD, heeft de gebouweigenaar de stroom naar de repeater afgesloten. Helaas is het stichtingsbestuur hiervan niet in kennis gesteld. Toen Berend, PD1BK,  poolshoogte ging nemen waarom de repeater niet werkt, bleek ook dat de ruimte waar de repeater staat, niet toegankelijk is.  We betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Zodra de gebouweigenaar weer bereikbaar is, wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen,  en hopen we dat dit spoedig opgelost wordt.

Vooralsnog lijkt het erop dat we het even zonder PI3ZOD moeten stellen. Mocht het onverhoopt toch blijken dat de repeater voor langere tijd uit de lucht blijft, dan zullen we dit hier melden.