PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2021 – week 17

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 28 april 2021.
————————————

AGENDA
——
Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.

== TOT NADER ORDER ZIJN ALLE VERDERE AKTIVITEITEN AFGELAST ==

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

YAGI.
In QEX, een onafhankelijk blad voor radiozendamateurs, van
maart/april vinden we een verhaal over meneer Yagi, geboren
in Osaka, Japan.
Hij is de ontdekker/ontwerper van de YAGI-antenne.
Hij had berekend dat als je naast een straler een passive draad
of staaf plaatst dan zal deze invloed uitoefenen op het stralings
diagram van de antenne.
Als de staaf of draad een beetje langer is dan de straler, welke
een halve golf lang is, dan zal deze de golf terug sturen naar
de straler en zodoende het hele stralingsdiagram naar slechts
1 richting sturen. Een reflector dus.
Als de staaf/draad een beetje korter is dan de straler, dan zal
deze de afstraling in die richting sturen. Een director.
Hieraan hebben wij tegenwoordig de meer elements antennes
te danken, waarmee we de energie uit onze zenders een
bepaalde kant opsturen en zodoende er voor zorgen dat het
in de ‘bundel’ lijkt dat er een zender met meer vermogen
wordt gebuikt. We noemen dat versterking.
Deze meneer Yagi moegn we dus dankbaar zijn voor zijn
onderzoek in een ver verleden.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

VERLIES.
In hetzelfde blad staat een ontwerp voor een meetapparaat
om de verliezen in antennetuners te meten.
Is dat dan belangrijk?
Jawel, want het is toch zonde als een groot deel van jouw
zendvermogen er voor zorgt dat de tuner opgewamd wordt
in plaats van dat het vermogen uitgestraald wordt door de
antenne.
De opbouw van het instrument wordt beschreven, inclusief
de gebruikte onderdelen.
Het principeschema, plus enkele lijsten en foto’s zorken
voor een begrijpbaar verhaal.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

LC-FILTERS.
In zelfbouwaparatuur en ook in fabrieksapparatuur kunnen
we niet zonder filters.
In FunkAmateur van maart vinden we een verhaal over het
afregelen van bandpassfolters met spoelen en condensatoren.
Er wordt een voorbeeld gegeven met een filter met
ringkernen, maar meestal gebruiken we spoelen met een
afstembare kern.
Er wordt verteld over de koppeling tussen de in- en uitgang
van het filter.
In het voorbeeld wodrt die koppeling gerealiseerd door
mideel van een condensator, wat bij een ringkern
eigenlijk wel moet, want het buiten de kern is minimaal.
Er staat een mooie foto bij van het besproken filter en
tevens een curve die er mee gamaakt kan worden.
Een leerzaam verhaal voor de zelfbouwer.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

COAX.
We lopen er waarschijnlijk allemaal wel eens tegen
aan, het monteren van een plug aan een coaxkabel.
Als je dat niet goed doet kan er sluiting ontstaan, of
er is geen goed contact.
Verder kunnen er impedantiesprongen ontstaan en
daarom is het belangrijk dat je de juiste pluggen en
kabels gebruikt.
In RadioAmateur van maart staat hierover een
artikel, waarin over verschillende kabels en pluggen
wordt gesproken.
Er staat tevens een tabelletje bij, waarin je kunt lezen
wat de moeilijkheidsgraad is bij verschillende
frequenties. Hierin zie je dat er tot honderdvijftig
megahertz niet zo veel aan de hand is en dat je
boven de achttien giaherz de zaak beter aan specialisten
kunt overlaten.
Ik ben dus blij dat mijn signalen over het algemeen
op de lagere frequenties worden verzonden.
Een leerzaam verhaal, zeker als je zo nu en dan met
kabels en pluggen aan de slag gaat.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HOBBY-AVONDEN..
De zelfbouwavonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de vrijdagen waarop we een afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met het knutselen,
repareren en/of afregelen in het clubgebouw Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje kunnen helpen en
er is test- en meetapparatuur aanwezig.

=== VANWEGE CORONA VOORLOPIG GEEN HOBBY-AVONDEN ===

Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren onder het
genot van een kop koffie en dat is ook een van de doelen van deze
avonden, want ook de sociale contacten moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

————————————————————————————-

Zo, dat is het weer voor vandaag.
Om half negen begint op 145.625, via onze repeater PI3ZOD,
de wekelijkse phoneronde van onze afdeling.
Graag tot volgende week woensdag, dan zijn we er weer met het bulletin
van de afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A11) van de V E R O N.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —