PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2021 – week 18

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 5 mei 2021.
————————————

AGENDA
——
Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.

== TOT NADER ORDER ZIJN ALLE VERDERE AKTIVITEITEN AFGELAST ==

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HERDENKING.
In deze tijd van het jaar herdenken we de gevallenen tijdens
de oorlog en daarna tijdens vredesmissies.
Tijdens de herdenking gaan mijn gedachten ook uit naar de
radiozendamateurs die, door hun kennis en apparatuur ter
beschikking te stellen aan de verzetsbeweging in WWII, zijn
omgekomen.
Het getuigt van dapperheid om in die tijd die levensgevaarlijke
akties te ondernemen, maar misschien was het ook gewoon
‘doen en niet bij nadenken’.
Er staat in Hilversum op het terrein van KPN een monument
voor deze gevallen amateurs, waar zo mogelijk ieder jaar
een herdenking plaats vindt.
Dit jaar is er vanwege corona geen evenement op die plek
gehouden.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

Illegaal?/!
Vreemde titel voor een artikel, maar ik zal het uitleggen:
In de Tweede Wereldoorlog mocht je op een gegeven moment
geen radiotoestellen in huis hebben.
Er waren echter slimme lieden die wel hun (afgedankte) toestel
hadden ingeleverd. maar een spelend toestel hadden achter
gehouden, zodat men toch naar allerlei radiostations kon luisteren.
En ook de radiozendamateurs hadden wel iets achter de hand
om te luisteren en ook om te zenden.
Op de meest vreemde plekken werden die apparaten verstopt
en het getuigt van veel improvisatievermogen als je ziet hoe
men te werk ging.
Er werden erg kleine, maar doeltreffende apparaten ontworpen
en gemaakt, onder andere stiekem in kleine werkplaatsen bij
Philips, Eindhoven.
Maar ook individueel werden er wel toestellen gebouwd op
kleine schaal.
Zo zag ik een radio die gebouwd was in het plankje waarop
een schemerlamp was gemonteerd.
Men kon de lamp gewoon gebruiken en het netsnoer voor
de radio was dus ook legaal.
In het Radio Historisch Tijdschrift van maart staat hierover
een uitgebreid verhaal.
Deze akties waren dus in het oog van de bezetter illegaal,
maar als wij er op terugkijken dan vinden we het legaal.
Vandaar de wat vreemde titel.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

DRAADLOOS
Communicatie gaat tegenwoordig bijna allemaal draadloos,
maar dat is niet echt nieuw.
Reeds in 1795 was er het eerste verzonden bericht.
Dat gebeurde niet met electronica en dergelijke, want daar
hadden we nog niet van gehoord.
Hoe dan?
Door middel van seintoestellen met armen op hoge plaatsen
kon men een bericht oversturen over grote afstanden en
door op regelmatige afstanden zulke seintoestellen te
bouwen, kon men op een gegeven moment een bericht
vanaf Den Helder versturen naar een plaats in Spanje.
Dat kon ook redelijk snel.
Men moest er wel voor zorgen dat de seintoestellen
continue bemand waren, want als een van de ’telegrafisten’
in slaap viel, was er geen verbinding meer mogelijk.
Het ging dus allemaal ‘op zicht’.
Ook hierover staat er een verhaal in het Radio Historisch
Tijdschrift.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

VDR.
Jouw apparatuur staat, als het ingeschakeld is, voortdurend
bloot aan eventuele spanningspieken.
Die pieken kunnen soms erg hoog zijn, wel drie tot vier
keer de aangesloten spaning.
Die pieken kunnen door verschillende oorzaken voorkomen,
zoals door onweer, maar ook door apparaten met een inductie
in de leiding, zoals TL-verlichting.
Eigenlijk moeten we dus onze apparatuur hiertegen beschermen.
Dat kan.
In ‘Practical Wireless’ april staat hierover een leerzaam artikel.
In dit verhaal wordt de VDR (voltage afhankelijke weerstand)
onder de loep genomen.
Deze speciale weerstanden zijn gemaakt van een metaal oxide
en worden bij een bepaalde spanning snel laagohmig en
vormen zodoende een kortsluiting voor de optredende pieken.
We zien ze wel vaak zitten als we bijvoorbeeld een geschakelde
voeding van een PC slopen, maar doen er eigenlijk weinig mee,
omdat we de werking en dus ook het nut er niet van kennen.
Het is een boeiend verhaal wat zeer lezenswaardig is.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HOBBY-AVONDEN..
De zelfbouwavonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de vrijdagen waarop we een afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met het knutselen,
repareren en/of afregelen in het clubgebouw Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje kunnen helpen en
er is test- en meetapparatuur aanwezig.

=== VANWEGE CORONA VOORLOPIG GEEN HOBBY-AVONDEN ===

Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren onder het
genot van een kop koffie en dat is ook een van de doelen van deze
avonden, want ook de sociale contacten moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

————————————————————————————-

Zo, dat is het weer voor vandaag.
Om half negen begint op 145.625, via onze repeater PI3ZOD,
de wekelijkse phoneronde van onze afdeling.
Graag tot volgende week woensdag, dan zijn we er weer met het bulletin
van de afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A11) van de V E R O N.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —