PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2021 – week 36

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 8 september 2021.
————————————

AGENDA
————
Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.
Iedere vrijdag, behalve 1e vrijdag van de maand:
Hobby-avond, Sagittarius.
Weekend 30 en 31 oktober:
CQWW DX SSB contest, Sagittarius.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HUISHOUDELIJKE VERGADERING.
Op vrijdag 3 september hadden we een huishoudelijke vergadering gepland.
Om acht uur werd deze vergadering geopend,
Op deze vergadering werd de financiele toestand van de afdeling besproken
en nadat ook de kascontrolecommissie de zaak had goedgekeurd werd de
penningmeester, Piet PA0PDJ decharge gegeven.
Ook de kas werd onder de loep genomen en ook hier was de zaak in orde.
Tevens werden de ad interim bestuursleden door de vergadering officieel
aangesteld en kunnen we voorlopig met een voltallig bestuur de zaken
regelen, zodat de lopende zaken van de afdeling doorgaan.
Nadat de vergadering was gesloten werden er afspraken gemaakt betreffende
de velddagen van het komende weekend.
Er werd afgesproken dat de volgende ochtend om negen koffie klaar zou
staan en dat dan de verdere toestanden zouden worden besproken.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

R.O.M.
De Stichting ROM laat ons weten, dat de Radiomarkt De Lichtmis
2021 is afgelast ten gevolge van COVID-19 beperkende maatregelen
(o.a. door de beperking van maximaal 750 bezoekers).
De markt zou aanvankelijk op zaterdag 25 september 2021 plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,
Wil Stilma PE1JRA.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

VELDDAGEN.
Om half negen waren de eerste deelnemers ter plekke en konden we genieten
van een kop koffie, terwijl er werd besproken wat we zouden doen.
De verticale richtantenne voor veertig zou worden opgezet en voor de
andere banden moest er een loop worden opgehangen en bovendien
werd ook de dipool voor tachtig en honderdzestig genoemd.
Terwijl een groepje de antenne voor veertig werd opgezet, ging
een andere groep bezig met de tent en dergelijke.
Daarna werd de loop opgehangen en ook de dipool voor de lagere
frequenties in gereedheid gebracht.
Tegen drie uur was alles gereed en konden we beginnen met de
velddagcontest.
Er was voldoende bemanning aanwezig en Sip, PD4SN regelde
voldoende koffie en andere versnaperingen, zoals brood met worst
en gehaktballen.
De contest liep goed en we konden zondag nadat het log was afgesloten
223 QSO’s claimen, wat niet slecht is voor zo’n recreatieve contest.
We kijken dan ook terug op een fijn weekend en kijken uit naar de
volgende contest.
Dat zal eind oktober de CQWW DX SSB contest zijn.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

CURSUS.
We gaan weer een cursusbegeleiding opstarten.
Waarschijnlijk wordt het een begeleiding naar het examen
voor de novice vergunning, maar dat hangt ook af van de
aanmeldingen.
Als je dus belangstelling hebt, meld je dan aan bij Albert,
PA0ABE, de cursusleider.
Dat kan telefonisch op 0591-614579, via email pa0abe@veron.nl
en ook op een afdelingsbijeenkomst, maar ook op de eerste
cursusavond.
De bedoeling is om op de dinsdagavonden te gaan, maar in overleg
kan dat ook op een andere avond.
De eerste avond is in elk geval op dinsdag 14 september om
half acht. Om zeven uur is het lokaal open.
De kosten zijn 45 euro, plus het cursusboek en de koffie wordt
voor 1 euro per kop geserveerd.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HOBBY-AVONDEN.
————————————
De hobby-avonden worden weer opgestart na een hele tijd.
Denk bij het bezoek aan deze avonden aan het zoveel
mogelijk afstand houden.
We maken de opstelling van de tafels zodanig dat we de
nodige afstand kunnen handhaven, maar dat gaat alleen
goed als iedereen meewerkt.
————————————
De zelfbouwavonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de vrijdagen waarop we een
afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met
het knutselen, repareren en/of afregelen in het clubgebouw
Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje
kunnen helpen en er is test- en meetapparatuur aanwezig.
Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren
onder het genot van een kop koffie en dat is ook een van de
doelen van deze avonden, want ook de sociale contacten
moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

—————————————-

Zo, dat is het weer voor vandaag.
Om half negen begint op 145.625, via onze repeater PI3ZOD,
de wekelijkse phoneronde van onze afdeling.
Graag tot volgende week woensdag, dan zijn we er weer met
het bulletin van de afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A11) van de
V E R O N.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —