PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2022 – week 50

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 7 december 2022.
————————————

AGENDA
————
== Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.
== Iedere vrijdag, behalve 1e vrijdag van de maand:
Hobby-avond, Sagittarius.
== Iedere dinsdag:
Cursusbegeleiding.
Morsecursus via PI3ZOD.
== Vrijdag 7 januari:
Jaarvergadering met bestuursverkiezing.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

Jaarvergadering.
Wij naderen het eind van 2022 en dus komt de jaarvergadering
in zicht.
Op deze vergadering kunnen we de verslagen van de verschillende
commissies inzien en er is een bestuursverkiezing.
Hierbij is Pieter, PA1PDJ, onze penningmeester aftredend en niet
herkiesbaar en Albert, PA0ABE is aftredend en wel herkiesbaar.
Het bestuur heeft Erik, PD9ED bereid gevonden om kandidaat
te staan voor een bestuursfunctie.
Deze vergadering is slechts toegankelijk voor leden.
Er kunnen vanuit de afdeling kandidaten gesteld worden bij de
secretaris tot aanvang van de vergadering.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

RX.
Het buizenontvangertje waar een paar afdelingsleden gezamenlijk
zouden bouwen, is bij mij zover dat de spanning er op kon.
Het werkt, maar niet zoals ik het bedoeld had.
De frequentie klopt niet helemaal. Dat is te verhelpen door
middel van ergens een andere condensator te monteren, maar
dan is er nog een ander probleempje.
Dat zoek ik nog uit en ik lat weten hoe dat afloopt.
Het is in elk geval tot nog toe een leerzaam project en
zeker met de huidige buitentemperaturen ook wel fijn om
in de warmte te zitten puzzelen en te solderen.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

OVERSPANNINGSBEVEILIGING.
Ik had vroeger het idee dat er bij een schakelende voeding
niets kon gebeuren en dat er, naast de schakeling om de
spanning stabiel te houden, geen verdere beveiliging nodig
zou zijn.
Helaas kwam ik er tijdens een vakantie achter dat het toch
wel fout kan gaan
Dan ga je dus nadenken over een extra beveiliging.
Ik heb er teon een gemaakt met een relais, maar radiovrienden
vertelden me dat dit systeem waarschijnlijk te traag zou zijn.
In ‘Sprat’ het blad van de Britse QRP-club, staat nu een
beveiliging met een thyristor en dan nog een aantal onderdelen,
die er voor zorgen dat een powerFET afgeschakeld wordt, zodat er
geen te hoge spanning op uw apparatuur kan komen.
De schakeling instelbaar tussen 8,7 en 16,6 volt.
Ongeveer vijftien volt is voor twaalf volts apparatuur een
veilige spanning.
Er zijn twee LED’s die aangeven of de zaak OK is of dat
de beveiliging in werking is.
Met een druktoets kun je de zaak weer aktiveren als de
beveiliging aktief is.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

AVO 8.
De AVO 8 is een universeelmeter die, zeker bij de ouderen
onder ons wel bekend is.
Het is een erg goed meetapparaat en nog hier en daar no
naar volle tevredenheid in gebruik.
Nu zit er in die meter voor het meten van weerstanden met
een hogere waarde, een batterij in van vijftien volt en
die is momenteel niet zo makkelijk te koop.
Gwil, GW6PVK gebruikt hiervoor een dc/dc convertor, de
MT3608 en kan met deze convertor de spanning van een batterij
van negen volt regelen en zodoende een keurige vijftien
volt maken voor de meter.
De zaak past in het vak van de oude batterij.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

KEYER.
We willen graag met een keyer morse bedrijven en daarvoor
zelf een keyer bouwen.
Dat kan, want op internet vind je allerlei ontwerpen
hiervoor en een van die ontwerpen is van VA7VC.
Op zijn website staat hert schema, met een PIC12F675,
waarvoor hij ook het programma geeft (gratis!).
De snelheid kan geregeld worden door middel van een
rotary encoder.
De output wordt gestuurd door een NPN-transistor,
waarmee een relais gestuurd wordt, zodat het niet uitmaakt
of het PTT-signaal positief of negatief moet zijn.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HOBBY-AVONDEN.
De hobby-avonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de 1e vrijdag van de maand waarop we een
afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met
het knutselen, repareren en/of afregelen in het clubgebouw
Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje
kunnen/willen helpen en er is test- en meetapparatuur aanwezig.
Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren
onder het genot van een kop koffie en dat is ook een van de
doelen van deze avonden, want ook de sociale contacten
moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

—————————————-

Zo, dat is het weer voor vandaag.
Om half negen begint op 145.625, via onze repeater PI3ZOD,
de wekelijkse phoneronde van onze afdeling.
Graag tot volgende week woensdag, dan zijn we er weer met
het bulletin van de afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A11) van de
V E R O N.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —