Berichten

Q&A nieuwe examens bij CBR

Zoals wellicht bekend gaat het CBR in de toekomst het afnemen van de radioexamens verzorgen.

Omdat er onder de amateurs en toekomstig radio zendamateurs best wat vragen over bestaan, wordt  hieronder op de meest gestelde vragen antwoord gegeven.

 

 

 

Examens voor de radiozendamateur: wat gaat er veranderen?
Het Agentschap Telecom heeft besloten om haar taken rondom het ontwikkelen en afnemen van examens per 1 juli 2023 over te dragen aan het CBR. Dat betekent dat er een paar dingen gaan veranderen op het gebied van het afleggen van radio-examens. Een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen:


Waar kan je examen doen?
Vanaf 1 juli 2023 gaan kandidaten hun radio-examen (digitaal) afleggen bij een CBR theorie-examencentrum. Hiervan zijn er 20 verspreid door het hele land. Wil je een examen afleggen, dan kies je zelf op welke locatie en op welk tijdstip je dat wil doen. Vanaf 1 maart 2023 is het mogelijk om je via de website van het CBR aan te melden voor een examen.

Wil je liever nog op de oude manier examen doen? Dat kan nog tot 1 juli 2023. De SRE organiseert in 2023 nog examens in januari, maart, mei en juni. Op de website www.radio-examens.nl staat aangegeven wanneer en waar de examens worden gehouden.


Veranderen de examens?
Ja en nee. Op dit moment worden de examens afgenomen op papier. Bij het CBR verandert dat en beantwoord je de vragen op een computer. Dat heeft als voordeel dat je meteen na je examen ziet of je geslaagd bent of niet.

Het CBR neemt de bestaande vragenbank over van het Agentschap Telecom. Dit betekent dat je bij het CBR dezelfde vragen kunt verwachten als in de huidige examens. De bestaande vragenbank is door de ICT problemen die AT had al een tijdje niet bijgewerkt. Daarom worden er na de overdracht aan het CBR geleidelijk nieuwe vragen aan de vragenbank toegevoegd. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de examens weer gaan aansluiten bij de actualiteit en bij voor de radioamateur relevante technische ontwikkelingen.

Heeft CBR verstand van de examenstof?
Het CBR heeft vooral veel ervaring met het afnemen van examens én met het borgen van de kwaliteit van die examens. Dat is een belangrijke reden waarom het AT gekozen heeft voor de overdracht van haar examentaken aan het CBR. Voor de inhoud werkt het CBR samen met een netwerk van inhoudsdeskundigen.

Uit de vragenbank die het CBR gaat gebruiken, worden geautomatiseerd zogenaamde ‘series’ samengesteld die gebruikt worden voor een examen. In iedere ‘serie’ komen vragen uit de verschillende examen-onderwerpen naar voren. Door de examens continue te analyseren zorgt het CBR ervoor dat ieder examen dat wordt afgenomen van hetzelfde niveau is.

Ieder jaar zullen er vragen worden vernieuwd of toegevoegd aan de vragenbank. Deze vragen worden geschreven door externe inhoudsdeskundigen. Voordat nieuwe vragen worden gebuikt in examens, worden ze voorgelegd aan een College van Deskundigen. In dit college zitten mensen die ‘verstand van zaken’ hebben. Ook zal hierin een Neerlandicus plaatsnemen die naar de begrijpelijkheid van een vraag kijkt. Hoe het college wordt samengesteld wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Het CBR zal hierover afstemmen met de SRE en de amateurverenigingen.

Wordt het duurder om examen te doen?
De tarieven die CBR in rekening brengt voor examens moeten kostendekkend zijn. Voor 2023 zullen de tarieven voor reguliere examens in ieder geval gelijk blijven aan de tarieven van 2022 (€ 72,00 per examen). Het CBR heeft de verwachting uitgesproken dat het niet nodig is om significante prijsverhogingen door te hoeven voeren voor de radio-examens: er wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van het CBR.

Hoe zit het met bijzondere examens?
Bij het CBR kan je zelf aangeven wat voor soort examen je wil afleggen. Er zijn drie keuzes:

Regulier examen

Een regulier examen is geschikt voor iedereen die voldoende leesvaardig is.

Regulier examen met extra tijd
Een regulier examen met extra tijd is geschikt als je moeite hebt met lezen of beter presteert door minder tijdsdruk. Bij dit examen krijg je 15 minuten extra examentijd.

Individueel begeleid examen
Een individueel begeleid examen is geschikt als je dyslectisch bent of moeite hebt met lezen. Het kan ook een oplossing zijn voor als je last hebt van bepaalde vormen van sociale angststoornissen.

Een individueel begeleid examen wordt op een CBR theorie-examencentrum afgenomen in een aparte ruimte. Er zijn geen andere examenkandidaten in deze ruimte aanwezig. Het examen wordt voorgelezen door een medewerker van het CBR en je krijgt standaard 15 minuten extra tijd voor het examen.

Voor het afleggen van een examen met extra tijd of een individueel begeleid examen geldt wel dat hiervoor een toeslag moet worden betaald. De toeslag bij extra tijd zal 12 euro zijn. De toeslag voor een individueel begeleid examen zal 58 euro zijn.

Iedere kandidaat kiest zelf welk soort examen voor hem of haar geschikt is: er is geen (medische) verklaring nodig om een examen met extra tijd of een individueel examen te kiezen. Met een dyslexie- of dyscalculieverklaring  kan de kandidaat (binnen 14 dagen na de examendatum) wel de toeslag terugvragen: hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar.

Heeft het CBR wel capaciteit om deze examens erbij te doen?
Het CBR is in de afgelopen jaren negatief in het nieuws geweest vanwege de (lange) wachttijden. Dit was vooral het geval bij praktijkexamens en voor medische keuringen.

Voor theorie-examens speelden deze problemen veel minder of niet. Voor de theorie-examens met extra tijd geldt eveneens een doorlooptijd van 4 weken. Voor de individueel begeleide examens geldt doorgaans een doorlooptijd van 8 weken. De doorlooptijden kunnen per locatie iets verschillen.

 

Wat gebeurt er nadat je examen hebt gedaan?
Direct na het examen ontvang je de uitslag van het CBR. Als je bent geslaagd dan geeft het CBR dit automatisch door aan het Agentschap Telecom. Daarna kan je vrijwel meteen in het Gebruikersregister van Agentschap Telecom je (nieuwe) roepletters registreren. Nadat je dit hebt gedaan ontvang je van het AT je registratiebewijs en je pasje.

 

Cursus!

CURSUS.

De cursusbegeleiding voor de F-vergunning is weer opgestart, maar er is nog plaats voor een aantal cursisten.

Als je dus belangstelling hebt, meld je dan aan bij Albert, PA0ABE, de cursusleider.

Dat kan telefonisch op 0591-614579, via email pa0abe@veron.nl, op een afdelingsbijeenkomst en ook op de eerste cursusavond.

De cursus is wekelijks op de dinsdagavond in het clubgebouw van Sagittarius aan de Oude Roswinkelerweg 112D te Emmen.

We beginnen ’s avonds om half acht. Om zeven uur is het lokaal open en staat de koffie klaar.

De kosten zijn €45,- plus het cursusboek van €32,50 en de koffie wordt voor €1,50 per kop geserveerd.

Albert, PA0ABE.