Verslag PACC 2024

PACC 2024

Het is al bijna weer zover! In het weekend van 10 en 11 Februari zal weer de jaarlijkse PACC contest plaatsvinden. De PACC is een wereldwijde contest waarbij, voor de buitenlandse deelnemers, de Nederlandse provincies als multiplier gelden. De duur van de contest is 24 uur en de modes zijn CW en/of SSB.

Vanuit ons clubgebouw aan de oude Roswinkelerweg zal onze afdeling hieraan ook deelnemen.

Zoals het nu lijkt zal er ook tijdens de nachtelijke uren vanuit het clubgebouw gecontest worden.

Lijkt het je leuk om eens te zien hoe dit allemaal gaat, of om zelf de microfoon of seinsleutel ter hand te nemen, kom dan langs in het clubgebouw. In ieder geval op de zaterdagmiddag en zondagochtend zal er voldoende activiteit gaande zijn.

Resultaat CQWW CW contest 2023

De resultaten van de CQWW CW contest zijn bekend. Onze afdeling heeft het laatste weekend deelgenomen aan deze contest. Operators waren, Jos PA7KY, Albert PA0ABE en André PA4OES. Zoals het nu lijkt is met 207 QSO’s een 3e plaats in Nederland bereikt.

Ondanks het beperkte aantal operators en daardoor ook natuurlijk geen 24 uurs bezetting toch een erg goed resultaat!

CQWW CW contest 25 en 26 November

In het weekend van 25 en 26 November vindt weer een CQWW contest plaats. Waar de SSB contest het laatste weekend van Oktober heeft plaatsgevonden, waarvan een verslag door André, PA4OES, op de website te lezen is, vindt in het laatste weekend van November de CW contest plaats. Onze afdeling zal hieraan deelnemen vanuit ons clubgebouw aan de Oude Roswinkelerweg. Iedereen die belangstelling heeft is tijdens dit weekend van harte welkom in ons clubgebouw, dus voel je vrij om langs te komen. Belangrijker nog, als je in de gelegenheid bent om als operator deel te nemen, meld dat dan even bij onze voorzitter, Albert, PA0ABE, dan kan er een inschatting gemaakt worden van het aantal operators.

Verslag CQWW SSB 2023 (PA4OES André, PE4BAS Bas)

PA6AA in explorer sectie CQWW SSB 2023 (PA4OES André, PE4BAS Bas)

 

Explorer sectie?

De nieuwe (2022) EXPLORER categorie is in het leven geroepen om zowel deelname aan de CQ WW contest en tegelijkertijd het creatief experimenteren met via Internet-gelinkte stations en andere nieuwe technologieën mogelijk te maken. Het doel van deze categorie is het bevorderen van innovatie op het gebied van operating strategie, stations ontwerp en technologische aanpassingen.

 

Al eerder heeft PA6AA is een soortgelijke sectie meegedaan in de CQWW WPX, hiervan is een verslag te vinden in het Juni nummer van de Hunsotron dit jaar. Dit keer deden we mee in de nieuwe explorer sectie in deze 48 uurs contest.

 

 

Omdat we door persoonlijke omstandigheden helaas geen conteststation meer kunnen bouwen te Hornhuizen (Noord Bromo, Westpolder) is deze sectie een ideale oplossing. We kunnen zo toch als groep meedoen, ieder vanuit zijn eigen huis met eigen apparatuur. De logs zijn verbonden via een VPN, in dit geval software van Logmein genaamd Hamachi. We kunnen dus tijdens het contesten live zien wie op welke band zit, wat iedereen binnen de groep logt en chatten via het N1MM+ log.

Dit keer deden we met 4 operators mee, de vijfde operator PB7Z moest na een zware rug operatie verstek laten gaan. We hopen dat hij er volgend jaar weer bij mag zijn. Wel heeft hij ons tijdens de contest kunnen ondersteunen door mee te luisteren via diverse webSDRs. Respect voor PD1RP en PA4OES die gewoon om 02:00 in de nacht ofwel zaterdagmorgen begonnen. PE4BAS begon pas om 06:00. En PD0ME nog iets later. De condities op alle banden waren erg goed. Vooral zaterdag waren de hogere banden 20-10m tot laat in de nacht open. Op zondag was het iets minder, gezien de oplopende A-index zal er een verstoring geweest zijn. De sfeer onderling was erg goed. Van band wisselen, na onderling overleg geen enkel probleem. Pauze? Geen probleem. Eigenlijk was het allemaal best wel relaxed. En elke keer als we dan terugkwamen van de pauzes was het log toch weer met vele contacten gegroeid. Net zoals vorige keer hebben we weer een paar leuke weetjes en grafiekjes gemaakt met betrekking tot deze contest.

 

Leuk om te vermelden: ZL2RVW is gewerkt als langste afstand op de 20m band. KC1XX is het enige Amerikaanse station dat ons op 6 banden heeft kunnen werken, tevens ook het enige transatlantische contact op 160m. In totaal hebben we deze contest met 128 DXCC verbinding kunnen maken. Alleen op de 10m band werkten we al 109 DXCC.

Met uiteindelijk 11 dupes kwamen we uit op een mooi rond getal van 2800 QSO’s.

In de grafiek is duidelijk de moeizame start van PA4OES op 160 mtr en 80 mtr te zien. Met antennes in een veel te kleine tuin die veel te laag hangen en een stoor niveau van boven de S9. Zelfs de opgebouwde K9AY ontvangstantenne heeft hier niet veel verandering in kunnen brengen.

Bij PD1RP liep het op dat moment ook niet echt lekker op 40 mtr. Toen PE4BAS en PD0ME begonnen werd het net licht en waren 10 mtr en 15 mtr mooi open en zijn er een mooi aantal verbindingen bij gekomen. Waarmee ook direct duidelijk werd dat er veel winst te behalen is met een 3 of 4 elements antenne. De nacht door was een herhaling van het begin van de contest met een extra nadeel dat je een groot deel van de stations al had gewerkt. De zondag waren de condities zoals eerder vermeld niet echt goed en toen kwamen de laatste uurtjes. PA4OES heeft als laatste actieve operator door gezet tot ongeveer 23:30 UTC en vond het wel mooi met een rond aantal verbindingen van 2800 QSO’s

 

Ondertussen zijn op de CQWW website de “ruwe” scores gepubliceerd. Als er verder niks veranderd zullen wij in onze sectie op nr. 1 staan binnen Nederland, nr. 5 binnen Europa en op nr. 6 wereldwijd. Zeker geen slechte prestatie…

 

 

PA6HQ André en Bernard

Ons, PA4OES Andre en PB7Z Bernard, werd dit jaar voor PA6HQ de 20 meter band CW toegewezen.

De locatie was bij Bernard thuis in Schoonoord.

 

Het is vaak al lastig in het begin een mooie vrije frequentie te vinden , maar was ons toch gelukt.

We zijn de eerste uren zelf aan het runnen , cq roepen , geweest , omdat wij als PA6HQ als extra multi zijn.

Dus de eerste uren kregen we goede aanloop , en toen dat wat inzakte zijn we gaan zoeken.

Zaterdag overdag weinig vanuit Azië vernomen , maar in de avonduren kwam dat ook opzetten.

Afrika is altijd een gebied waar weinig activiteit weg komt , ook nu weer.

Ook aanbod vanuit Zuid Amerika viel tegen , aangezien in dat continent erg veel Amateurs actief zijn.

 

Noord Amerika , de USA en Canada , waren wel goed te werken.

De USA en ook Canada eerst de Oostkust , en later ook de Westkust.

 

Zondag viel de propagatie wat tegen , of anders gezegd , waren waarschijnlijk de hogere banden , lees 10 en 15 meter , goed open.

Aanbod was dus minder , dus ook wat meer aan het zoeken geweest als onze cq geroep niet werd beantwoord.

 

Tegen 11:45 UTC riep Andre yess , we zijn de 1000 voorbij!!

En in het laatste kwartier hebben we er nog een 13 tal stations bij kunnen werken.

 

Ons totaal kwam op 1013 Qso’s , met 38 ITU zones en 47 HQ-stations.

 

We zijn er tevreden met het resultaat.

Het was soms een gevecht tegen de warmte , stations die vlak tegen onze frequentie aand gingen zitten te roepen

en de QRM wat de Zonnepanelen , helaas was het erg zonnig……

Bij ons in de shack was het maximaal bijna 38 graden en de enigste verkoeling wat we hadden staan waren 2 ventilatoren.

 

Al met al hebben wij weer genoten van het mogen meedoen en ons best gedaan voor PA6HQ.

 

73’s

PA6HQ 20M CW

Andre PA4OES en Bernard PB7Z

Update Afdelingscompetitie

Verslag CQ WPX 2023 contest

Van André PA4OES ontvingen we het onderstaande verslag van de CQ WPX contest die het afgelopen weekend heeft plaatsgevonden.


CQ WPX contest 2023.

Met ons contest groepje “PA6AA” dit jaar meegedaan aan de 48 uurs CQ WPX contest.

Dit is best lang en door omstandigheden was het niet voor iedereen mogelijk om af te reizen naar 1 locatie en daar alles op te bouwen en de volle 48 uur mee te doen.

Tijdens corona is er een mogelijkheid, in de CQ WPX contest, bij gekomen om in de “Distributed” categorie mee te doen.

CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED

Moet dan wel vermeld worden in het log en alle stations moeten in dezelfde DXCC zitten.

Hier voldeden we aan. Dus Multi – Multi vanuit Schoonoord, Amsterdam en Emmen op 6 banden.

Maar hoe krijg je dat voor elkaar dat we samen kunnen loggen in 1 netwerk. Zoek werk in de N1MM date base levert de handige tool “HAMACHI” op. Hier mee zitten we in 1 netwerk en kan er dus met N1MM in het netwerk worden gewerkt, net als op een club station.

 

Bij een wedstrijd hoort een target. Deze hadden we gezet op 1000 QSO’s.

In de dagen voor de contest kwamen er verontrustende berichten over zonnestromen en aurora. Dat zo best eens behoorlijk negatief uit kunnen vallen voor de HF banden.

En zo bleek op de zaterdag was het sprokkelen voor puntjes en heel vaak na vragen omdat het signaal weg zakte in de ruis. De zondag was aanzienlijk beter. Toen bleek de target van 1000 QSO’s in zicht en uiteindelijk hebben we die (ruim) gehaald.

We hadden maar 8 dupes. Nu is het afwachten op de score.

 

 

Bedankt, voor de puntjes en de spots, namens de crew van PA6AA (PB7Z, PD0ME, PD1RP en PA4OES).

 

 

 

Hieronder de TOP van Nederland. (Van de stations die hun score delen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACC 2023

PI4MM 59(9) DR

Het PACC weekend is voorbij en we hebben lekker gecontest.

Speciale dank gaat uit aan het bestuur en de activiteiten commissie, de op en af bouwers en natuurlijk de morele support crew.

De VERON afdeling Zuid Oost Drenthe doet al jaren aan mee aan dit Nederlands evenement.

Zover als ik terug kon zoeken was 580 QSO’s (2012) het hoogste aantal verbindingen wat er was gemaakt.

Met onze “contest call” PI4MM hebben we 697 verbindingen gemaakt. Een paar dubbelen en een paar foutjes blijven er uiteindelijk 690 verbindingen over.

 

 

 

 

10       15       20        40       80       160     meter.

12       17       329     241     79       12       QSO’s

 

Als antenne hebben we gebruikt de FB23 beam voor de 10,15 en 20 mtr band.

De four square voor 40 mtr heeft goed gewerkt. We hebben s ’nacht nog even gekeken of er misschien meer te horen was op de high end fed maar dit was niet het geval.

Voor de 80 en 160 mtr is de “LEMM” dipool gebruikt. Deze is goed bevonden en heeft voor de nodige extra verbindingen en multipliers gezorgd.

Echt een Europese aangelegenheid

 

We zijn de gehele nacht doorgegaan. Eens kijken of dit echt nodig is want het was sprokkelen met verbindingen maken.

Het was een geslaagd evenement met een paar verbeter puntjes.

 

Verlanglijstje:

Nieuwe Laptop

Numeriek toetsenbord

Voetpedaal

Gebruik van head set

Meer ervaring

Brain stormen over andere antennes

Geluid dichte ruimte ?

 

Op naar de volgende CONTEST

 

 

André PA4OES

PA4OES@gmail.com

 

Hieronder nog wat plaatjes die verschillende data weergeven.

PACC contest 11 en 12 februari

In het weekend van 11 en 12 februari 2023 vindt weer de jaarlijkse PACC contest plaats. De PACC is een wereldwijde contest waarbij, voor de buitenlandse deelnemers, de Nederlandse provincies als multiplier gelden. Een aantal leden van onze afdeling, met André PA4OES als trekker van de kar, heeft het plan om hier als afdeling aan deel te nemen. Dit zal dan gaan gebeuren vanuit ons clubgebouw aan de Oude Roswinkelerweg. Er zijn verschillende afdelingsleden die hebben aangegeven mee te willen doen.

Het belooft een gezellig en radioactief weekend te worden, waarbij we natuurlijk ook hopen een groot aantal leuke verbindingen in het logboek te kunnen bijschrijven.

De start van de contest is 12:00 UTC (13:00 plaatselijke tijd) maar er zal van tevoren het één en ander klaar gezet moeten worden.

Als je graag mee wilt doen, maar dit nog niet hebt aangegeven, meld dit dan even bij André, PA4OES.