PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2022 – week 52

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 28 december 2022.
————————————

AGENDA
————
== Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.
== Iedere vrijdag, behalve 1e vrijdag van de maand:
Hobby-avond, Sagittarius.
== Iedere dinsdag:
Cursusbegeleiding.
Morsecursus via PI3ZOD.
== Vrijdag 7 januari:
Jaarvergadering met bestuursverkiezing.
== Zaterdag 25 februari:
Radiomarkt, M.F. Centrum “Aperloo” Stadsweg 27 ’t Harde

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

DE LAATSTE.
Tja, dit is het laatste bulletin van 2022 en dus gaan
we volgend jaar gewoon weer verder met het volgende bulletin.
We zullen proberen weer elke week een bulletin samen te
stellen en uit te zenden.
De meeste artikelen komen van mijn hand en dat is niet erg,
maar het zou ook wel prettig zijn als er wat meer informatie
uit de afdeling zou komen.
Dan voorkomen we dat er te veel van mijn interesses in staan,
zoals mij wel eens wordt verweten.
Dus als je iets hebt mee te delen, laat het dan weten via
mail, telefoon of iets dergelijks en dan probeer ik het
op te nemen in het bulletin.
Rest mij nog om iedereen een fijne jaarwisseling en een
goed, gezond en hobbyrijk 2023 toe te wensen.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

Jaarvergadering.
Op vrijdag 7 januari houden we de jaarvergadering.
Op deze vergadering kunnen we de verslagen van de verschillende
commissies inzien en er is een bestuursverkiezing.
Hierbij is:
– Pieter, PA1PDJ, onze penningmeester aftredend en niet herkiesbaar
– Albert, PA0ABE aftredend en wel herkiesbaar.
– Erik, PD9ED kandidaat bestuurslid
Deze vergadering is slechts toegankelijk voor leden.
Er kunnen vanuit de afdeling kandidaten gesteld worden bij de
secretaris tot aanvang van de vergadering.
Tevens zullen proberen een preview voor het komende jaar
te geven.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

LED.
Ook in onze hobby wordt steeds meer gebruik gemaakt van
LED’s en daarom zullen we ook wat meer moeten weten van
de spanning en stroom voor deze lichtbronnen.
Als we en aantal LED’s in serie zetten, dan zal de
stroom en spanning aangepast moeten worden.
Een LED heeft een constante spanning nodig en ook een
constante stroom en daarvoor hebben we een schakeling
nodig die beide constant houdt.
In ‘FunkAmateur’ van oktober staat hierover een artikel
met allerlei schakelingen en tabellen, waardoor we enig
inzicht krijgen in deze problematiek.
In dit verhaal worden verschillende serie- en parallel
schakelingen van LED’s beandeld.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

EINDGEVOED.
De laatste tijd horen we steeds meer over de ‘endfed’
een antenne die aan het eind gevoed wordt door middel
van een impedantietransformator, zodat de hoge impedantie
aangepast wordt aan de vijftig ohm die onze apparatuur
graag ziet.
Dit is niet echt iets nieuws, want in mijn begintijd van
het radioamateurschap, midden zestiger jaren van de
vorige eeuw, gebruikten we reeds eindgevoedde antennes.
Dat waren dan meestal wel afgestemde antennes, zoals
halve golf antennes.
Die werden dan aangepast door middel van een afgestemde
kring, met een tap voor de lage impedantie van de
coaxkabel.
Die kring werd door middel va een afstemcondensator op
de te gebruiken frequentie afgestemd en de antenne werd
op de top van de spoel aangesloten.
Dit systeem had enige voordelen, want door de hoge
impedantie kon je met behulp van een paar platen die
aan de binnen- de buitenkant van het raam geplakt werden,
de afstemming binnen houden en via de condensator (die
twee platen) kon de antenne buiten blijven.
Tegenwoordig gaat dat iets minder makkelijk, want we
gebruiken bijna overal dubbel glas en dus zouden de
platen veel groter moeten zijn voor voldoende capaciteit.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HOBBY-AVONDEN.
De hobby-avonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de 1e vrijdag van de maand waarop we een
afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met
het knutselen, repareren en/of afregelen in het clubgebouw
Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje
kunnen/willen helpen en er is test- en meetapparatuur aanwezig.
Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren
onder het genot van een kop koffie en dat is ook een van de
doelen van deze avonden, want ook de sociale contacten
moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

—————————————-

Zo, dat is het weer voor vandaag.
Om half negen begint op 145.625, via onze repeater PI3ZOD,
de wekelijkse phoneronde van onze afdeling.
Graag tot volgende week woensdag, dan zijn we er weer met
het bulletin van de afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A11) van de
V E R O N.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —