PI4ZOD

Clubstation van de VERON
afdeling A11 – Zuidoost-Drenthe

Wekelijks RTTY bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de regio en daarbuiten.

Elke maandag om 19:30 op 145.300MHz
45.45 Baud – 170 Hz Shift (1275/1445)

Redactie: Albert – PA0ABE
Tel: 0591-614579
E-mail: pa0abe@veron.nl

Website: a11.veron.nl

RTTY bulletin 2023 – week 01

PI4ZOD: clubstation van de afdeling ZUIDOOST-DRENTHE (A11)
van de V E R O N.
Wekelijks bulletin met nieuws en wetenswaardigheden uit de
regio en daarbuiten.
redactie:PA0ABE tel: 0591-614579 E-mail: pa0abe op veron.nl.
WEBPAGE: A11.VERON.NL

Woensdag 28 december 2022.
————————————

AGENDA
————
== Iedere woensdag:
19.30 uur, RTTY-bulletin op 145.300 MHz.
20.30 uur Z.O.D.ronde op 145.625 MHz, via de repeater PI3ZOD.
== Iedere vrijdag, behalve 1e vrijdag van de maand:
Hobby-avond, Sagittarius.
== Iedere dinsdag:
Cursusbegeleiding.
Morsecursus via PI3ZOD.
== Vrijdag 7 januari:
Jaarvergadering met bestuursverkiezing.
== Zaterdag 25 februari:
Radiomarkt, M.F. Centrum “Aperloo” Stadsweg 27 ’t Harde

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

DE EERSTE.
Jazeker, dit is het eerste bulletin van 2023 en zoals
gewoonlijk probeer ik er iets leesbaars van te maken.
Na het geknal en geknetter van het vuurwerk op de avond
van oud jaar, is het weer redelijk rustig in de wijk en
kunnen de gemeentewerkers de troep opruimen.
Wat gaan we doen in het nieuwe jaar?
Gewoon hetzelfde wat we ook in het oude jaar deden:
– ons bezig houden met onze mooie hobby
– proberen elke week een bulletin te schrijven
– elke dinsdag naar de cursusbegeleiding
– enz.
Rest mij nog om iedereen een goed, gezond en hobbyrijk 2023
toe te wensen.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

Jaarvergadering.
Op vrijdag 7 januari houden we de jaarvergadering.
Op deze vergadering kunnen we de verslagen van de verschillende
commissies inzien en er is een betuursverkiezing.
Hierbij is:
– Pieter, PA1PDJ, onze pennigmeezter aftredend en niet herkiesbaar
– Albert, PA0ABE aftredend en wel herkiesbaar.
– Erik, PD9ED kandidaat bestuurslid
– Adriano, PD0RR kandidaat bestuurslid
Deze vergadering is slechts toegankelijk voor leden.
Er kunnen vanuit de afdeling kandidaten gesteld worden bij de
secretaris tot aanvang van de vergadering.
Tevens zullen proberen een preview voor het komende jaar
te geven.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HEXBEAM.
Zo’n vijfentwintig jaar geleden kwam Mike, N1HXA met het
ontwerp voor een antenne welk een stuk minder ruimte nodig
had dan een dipool of een beam.
Het was een twee-elements beam, waarvan de director als
een ‘M’ gevouwen was en de reflector had der vorm van
een ‘W’.
Deze ‘hexbeam’, zoals ie genoemd werd, had goede eigenschappen
en kon wedijveren met een gewone twee-elements beam en door
het enigszins opvouwen van de elementen was de draaicirkel een
stuk kleiner en dat is natuurlijk voor de om met wat minder ruimte
aantrekkelijk.
De antenne was opgebouwd met behulp van fiberglas stokken,
maar het kon ook met bamboe en dat laatste is in onze afdeling
dan ook gebruikt.
Tijdens een contest hadden we een Hexbeam voor drie banden
en die voldeed redelijk.
Omdat we deze antenne op een apart mastje hadden gezet maakten
we geen gebruik van een rotor, maar draaiden we het ding door
middel van een touwtje in de richting.
Dat betekende wel dat je even naar buiten moest als je van
richting wilde veranderen, maar dat was geen probleem.
Deze antenne was vrij smal en dus moest er wel een tuner tussen
als je de hele band wilde gebruiken.
In ‘Practical Wireless’ van november staat hierover een artikel
waarin een modificatie wordt beschreven, waardoor de bandbreedte
groter wordt.
De reflector wordt van de ‘W’ veranderd in een ‘C’ op z’n rug.
Hierdoor wordt de draaicirkel iets vergroot, maar de tuner
kan dan weg.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

CONVERSATIE MET DIGITALE MODES.
Conversatie betekent ‘gesprek met elkaar’.
Als we dat aannemen kunnen we eens kijken welke digitale
modes hieronder vallen.
Dan blijkt dat de modes FT8, FT4, WSPR hier niet aan voldoen,
want bij gebruik van deze modes heb je niet echt een gesprek
met elkaar.
Daarvoor zijn er andere digitale modes, zoals RTTY, PSK, Hell
en dergelijke beter geschikt.
In ‘Practical Wireless’ staat een verhaal hierover van Mike,
G4WNC.
Hier vertelt Mike wat PSK is en wat de mogelijkheden zijn.
Als eerste valt dan op dat de bandbreedte van deze mode erg
klein is, namelijk ongeveer dertig hertz.
Dat maakt het mogelijk om met erg smalle ontvangers te werken
en dat betekent ook dat je storingen wat makkelijker kunt
onderdrukken.
Bovendien gebruik je ook op de band minder ruimte, dus er kunnen
meer stations in hetzelfde segment zenden zonder elkaar dwars
te zitten.
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

HOBBY-AVONDEN.
De hobby-avonden houden we in principe op elke vrijdagavond,
met uitzondering van de 1e vrijdag van de maand waarop we een
afdelingsbijeenkomst hebben.
Tegen zeven uur is de koffie klaar en dan beginnen we met
het knutselen, repareren en/of afregelen in het clubgebouw
Sagittarius.
Er zijn altijd wel enkele OM’s aanwezig die een handje
kunnen/willen helpen en er is test- en meetapparatuur aanwezig.
Een gedeelte van de bezoekers zal slechts zitten discussieren
onder het genot van een kop koffie en dat is ook een van de
doelen van deze avonden, want ook de sociale contacten
moeten we onderhouden.
We zien je graag op deze avonden!
Albert, PA0ABE.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —

—————————————-

Zo, dat is het weer voor vandaag.
Om half negen begint op 145.625, via onze repeater PI3ZOD,
de wekelijkse phoneronde van onze afdeling.
Graag tot volgende week woensdag, dan zijn we er weer met
het bulletin van de afdeling Zuid-Oost-Drenthe (A11) van de
V E R O N.

— DE P I 4 Z O D P I 4 Z O D P I 4 Z O D —