Berichten

Einde PI3ZOD ?

Op de laatste huishoudelijke vergadering van onze afdeling is er gestemd over het al dan niet handhaven van de stadsrepeater PI3ZOD. Er moet een beslissing genomen worden of we voor de komende drie jaar de vergunning weer willen verlengen. Daarbij komt dat de staat van de installatie momenteel zodanig is, dat er gedacht moet worden aan vervanging. Dan nog is er een kleine, maar toch een verhoging van de huur van de repeaterruimte geweest, en ook de verzekering moet weer betaald worden. Al met al heeft dit tot gevolg gehad dat er tijdens het stemmen besloten is om de repeater niet langer onder de afdelingsvlag te exploiteren. Met andere woorden, tenzij er een overnamekandidaat gevonden wordt, zal aan het eind van dit kalenderjaar de installatie ontmanteld worden.

Het is nu dus zo, dat mochten er OM’s zijn die in eigen beheer of gezamenlijk nog willen proberen om de repeater in de lucht te houden, men zich kan wenden tot de repeaterbeheerder van onze afdeling, namelijk Berend, PD1BK. Berend kan precies uit de doeken doen wat precies de staat van de repeater is, en wat er voor nodig is om de boel aan de gang te houden.

Belangstellenden hebben vanaf het moment van schrijven twee maanden om aan te geven of men de installatie wil overnemen. Mocht er zich niemand melden, dan zal de vergunning, huur en verzekering hiervoor worden opgezegd.

Repeater PI3ZOD tijdelijk uit de lucht

Vanwege een technisch mankement is de repeater PI3ZOD voorlopig tijdelijk uit de lucht. Berend werkt er aan om de boel zo snel mogelijk hersteld te hebben en weer in de lucht te brengen. We houden je op de hoogte!

Update: Berend heeft de boel snel weer gefixt. PI3ZOD is weer online!!

RTTY op PI3ZOD

Vanwege de verhuizing van Albert, PA0ABE, heeft het uitzenden van het wekelijkse RTTY bulletin een aantal weken stil gelegen. Nu de verhuizing achter de rug is, is het voornemen om de wekelijkse uitzendingen weer op te starten. Als experiment gebeurt dit mogelijk via de repeater PI3ZOD waarvan de gegevens vwb in- en uitgangsfrequentie in de rechterkolom genoemd staan.

Dit alles natuurlijk in het kader van het experiment. De “E” van Veron. Of het deze week al lukt is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar houd in ieder geval PI3ZOD in de gaten op de woensdagavond. Ook natuurlijk voor de wekelijkse phoneronde die om 20:30 op woensdag ook via deze repeater plaatsvindt.