Berichten

Lezing over antennes voor de middengolf

Deze vrijdag, 2 december kunnen we ons verheugen op een lezing van Theo Postma, PE1OPQ. Hij komt ons van alles bijbrengen over antennes voor de middengolf. Theo heeft al vaker voor onze afdeling een lezing verzorgd, en ook nu verwachten we dat het weer een leerzame en interessante avond gaat worden.
De lezing zal plaatsvinden in ons clubgebouw aan de Oude Roswinkelerweg in Emmen, en zal rond 20:00 beginnen. U bent allen weer van harte welkom.

Cursus Novice start 17 November!

Cursusavond (A11)

De huidige cursusbegeleiding is afgerond met de examens.

Op donderdag 17 November wordt met een nieuwe cursus begonnen, dat zal deze keer ter voorbereiding van het N-examen (Novice) zijn.

Anders dan de andere keren zal het deze keer op de donderdagavonden zijn.

Kosten hiervoor zijn € 45, plus de prijs van een leerboek, als de cursist hierover nog niet beschikt.

Tevens is het vereist dat je lid bent van de VERON.

Waaraan moet je o.a. voldoen

  • Interesse in de radiotechniek
  • Niet roken in het leslokaal (we houden een pauze)
  • Je dient op tijd aanwezig zijn, zodat we om half acht kunnen beginnen
  • Regelmatig komen, dus geen lessen missen
  • Regelmatig je opgegeven huiswerk inleveren
  • Je houden aan de regels zoals die door de overheid gesteld zijn voor wat betreft het gebruik van radiofrequenties
  • Het verdient aanbeveling om schrijfbenodigdheden mee te nemen, voor het maken van aantekeningen

Aanmelden

Aanmelden kan bij de secretaris van de afdeling, Casper PA3CAS via het:

Of bij onze voorzitter en tevens cursusleider Albert, via e-mail.

Het cursusgeld dient de eerste cursusavond te worden betaald.
De eventueel benodigde cursusboeken worden na de eerste avond besteld en kunnen bij aflevering betaald worden.

Natuurlijk is er koffie/thee en/of andere versnaperingen.

We hopen ieder jaar weer op een enthousiaste groep cursisten, waarmee we dan het jaar daarop naar het examen gaan om te laten zien dat we iets geleerd hebben en het felbegeerde papiertje in de wacht kunnen slepen.

Albert – PA0ABE


 

Snertjacht 2022

Deze maand wordt er door onze afdeling weer een snertjacht georganiseerd, en wel op vrijdagavond 18 november. Dit wordt een jacht op twee meter, in het bos rondom het clubgebouw.
Meenemen: peildoos, pen of potlood, goeie zin en droog weer.
Oh ja, een lamp(je) kan ook wel makkelijk zijn….
Aan het eind van de jacht wordt er snert opgediend en de winnaar krijgt een dubbele portie.
De snert is van het huis, maar drankjes en dergelijke moeten gewoon worden betaald. Er wordt een aantal zendertjes uitgezet in het veld en het bos in de buurt van het clubgebouw.
Op elke zender zit een letter, of cijfer die je moet opschrijven op het deelnameformulier.
Soms wordt je dan op het verkeerde been gezet, maar de echte puzzelaar laat zich niet om de tuin leiden.
En de snert op het eind laat zich goed smaken, na een tocht door de donkere dreven van Drenthe.